Vinsterna från naturresurserna

  • Inlägget publicerat:februari 14, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-14 på Facebook

Under morgonen har jag samlat ihop material om vart vinsterna från naturresurserna tar vägen. Jag skrev om detta i en rapport för Hela Sverige ska leva för två år sedan. Nu behövdes det en del uppdateringar. Bland annat ville jag kolla hur det har gått med diskussionerna om att införa en gruvskatt i Finland.

Att döma av denna artikel i HBL har beslutet om att införa en skatt tagits. Den beräknas ge 25 miljoner euro per år. Av det ska 60 procent gå till de kommuner där gruvorna finns. Omräknat till svenska kronor blir det 266 miljoner kronor totalt och cirka 160 miljoner till de berörda kommunerna.Jag har skickat en fråga till partiet De gröna i Finland, som drivit frågan, för att kolla att beslutet verkligen har tagits.

De svenska regeringarnas hållning att envist säga nej till regional beskattning av naturresurser har redan tidigare framstått som extrem i internationell jämförelse. Grannländerna har system för att en del av vinsterna från vindkraft ska stanna i närområdet. Det norska systemet som garanterar vattenkraftkommunerna stora intäkter är välkänt. Stora gruvnationer som Kanada och Ryssland har regional beskattning av gruvbolag. Just nu pågår också diskussioner i flera länder om att höja beskattningen av gruvbolag. Chile och Peru är färska exempel. Den finska gruvskatten gör att Sverige sticker ut än mer.

Gruvindustrin fruktar nya gruvlagen och nya förpliktelser – Hufvudstadsbladet