vetoNus remissvar på alunskifferutredningen

  • Inlägget publicerat:mars 11, 2021
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Vi kan konstatera att det i denna utredning finns mycket goda skäl för ett förbud mot undersökning och utvinning av mineraler och metaller ur alunskiffer. Eftersom slutsatserna dessvärre går tvärtemot expertisen och mot bakgrund av ovan sagda finns det all anledning att göra om utredningen.

Här hittar ni nu vårt svar på Alunskfferutredningen. (i pdf-form)