Vem utfärdar ett undersökningstillstånd?

by

Tillståndet utfärdas av Bergsstaten, som är en liten myndighet som sorterar under Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Generaldirektören för Bergsstaten har titeln Bergmästare. Bergsstaten har sitt kontor i Luleå.

PageLines