Vem utfärdar ett undersökningstillstånd?

Tillståndet utfärdas av Bergsstaten, som är en liten myndighet som sorterar under Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Generaldirektören för Bergsstaten har titeln Bergmästare. Bergsstaten har sitt kontor i Luleå.