Vem har vi att tacka för?

Förlängda undersökningstillstånd

Regeringen föreslog i somras att förlänga giltighetstiden för undersökningstillstånd med ett år, dock endast för tillstånd som redan hade förlängts tidigare. Förslaget ingick i en rad coronarelaterade lättnader för näringslivet. Dessvärre tyckte SD, KD, C, M och L att kretsen skulle utvidgas till att omfatta samtliga undersökningstillstånd och krävde genom ett så kallad tillkännagivande i riksdagen att regeringen skulle återkomma med ett sådant förslag. Eftersom lagrådet som granskar förslagen till lagändring inte hade något att erinra är det nu högst sannolikt så att även de skånska inmutningarna förlängs med ett år.

Regeringens pressmeddelande kan läsas här>>

De borgerliga partiernas förslag kan läsas genom att klicka på respektive bild nedan. Där hittar ni även kontaktuppgifter till riksdagsledamöterna.