Vad innebär ett undersökningstillstånd?

Ett undersökningstillstånd innebär en ensamrätt att få göra undersökningsarbeten för att leta efter mineraler och regleras av minerallagen. Tillståndet innebär inte att bolaget får strunta i miljölagstiftningen, utan är mer ett fastighetsrättsligt tillstånd som ger rätt att gå in på och utnyttja annans mark. Om bolaget hittar mineraler innebär det också att det bolag som har undersökningstillstånd också får ensamrätt till en framtida utvinning (som dock kräver helt nya tillstånd, dels en s.k. bearbetningskoncession och dels tillstånd enligt miljölagstiftningen).