Vad får och vad får bolaget inte göra när det fått undersökningstillstånd?

Bolaget får gå runt i skog och mark med mätinstrument, det får även ta stenprover,  göra mätningar och köra på privata vägar. Det får dock inte börja borra eller spränga utan ytterligare tillstånd. För sådana arbeten krävs dels att bolaget upprättar en arbetsplan (se nedan) som måste godkännas av Bergsstaten, och dels att bolaget vänder sig till kommunens miljöförvaltning och ansöker om miljötillstånd (det kan också behövas tillstånd från Länsstyrelsen om arbetena berör fornlämningar eller skyddade arter). Normalt sett har fastighetsägaren rätt till viss s.k. intrångsersättning för omaket att bolaget borrar på ens mark.