Vad är en arbetsplan?

Vid borrning, eller andra större undersökningsarbeten, måste bolaget upprätta en arbetsplan som beskriver vad som ska göras, hur det ska gå till, hur länge arbetet beräknas pågå och vilka miljökonsekvenser (t.ex. risker för vatten, buller eller utsläpp) som arbetet kan medföra. Fastighetsägaren får yttra sig över arbetsplanen innan Bergmästaren godkänner planen.