Stöd till berörda

Stöd till lantbrukare/markägare ges av Länsförsäkringar och LRF enligt nedan:

 
-Länsförsäkringar har samtalsstöd för sina kunder dygnet runt på 0771-18 18 10.
-LRF har både stödtelefon och bondekompis som man kan ringa
Det finns också en ”bondepräst”. För några år sedan var hon på länsstyrelsen och berättade om sitt uppdrag.
-Bondekompisar i Skåne
Maria Hofvendahl-Svensson, LRF Skånes styrelse, maria@havofjallstugor.se – 0703-26 83 80
Maylis Persson, Bondepräst, maylis.persson@svenskakyrkan.se – 0706-26 30 57
Eva Karin Hempel, kontaktperson sydvästra Skåne,
eva.karin.hempel@telia.com – 0708-10 37 78
Ingvar Larsson, kontaktperson nordöstra Skåne, 0734-07 77 41
Kenneth Larsson, kontaktperson nordvästra Skåne, bastadlarsson@hotmail.com – 0706-09 92 13
Kontaktperson sydöstra Skåne, vakant