Stämmer det att minerallagen är ända från 1600-talet?

Nja, den första minerallagen kom på 1600-talet, men under århundradena när Sverige har gått från stormaktstid under kungastyre till en modern demokrati har lagen stöpts om ett antal gånger. Den nuvarande minerallagen är från 1991, men mindre ändringar har gjorts i den sedan dess. Senaste ändringen var 2018 då uran togs bort som koncessionsmineral (vilket i praktiken innebär ett förbud mot utvinning av uran).