Scandivanadiums forskningsmedel

  • Inlägget publicerat:februari 25, 2020
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Uppdatering 2020-03-04: Vinnova har som svar på vår kritik skickat nya, mindre svärtade handlingar. Dessa kan läsas här>>

Scandivanadium gick den 21 februari 2019 ut med information om erhållna forskningsmedel.

SR rapporterade: https://sverigesradio.se/artikel/7413022 och https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=7413618

Här kan ni ta del av ansökningshandlingarna som vi nu har fått ta del av. Länk till pdf.

Så här skriver statliga VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet:

Hej!
Tack för ditt mejl.
Det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinning (STRIM), delvis finansierat av Vinnova, stärker konkurrenskraften för svensk gruvnäring. Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet STRIM så har Vinnova beviljat en förstudie på 500 000 kr. Förstudien syftar till att utreda en metodik för utvinning av vanadin som är ekonomiskt hållbart och miljömässigt acceptabelt. Grundämnet Vanadin finns på EU’s strategiska lista över kritiska råmaterial, och även på SGUs lista över innovationskritiska metaller och mineral. Råmaterial på denna lista bedöms vara viktiga att säkra tillgången till. Den beviljade förstudiens långsiktiga mål är att hjälpa till att utveckla lokal svensk produktion av den kritiska gröna energimetallen vanadin som används i lagringslösningar för elnät.
Bidragsmottagare är det svenska forskningsinstitutet RISE, som får över 60% av bidraget, samt det svenska bolaget Scandivanadium AB. Förstudien har bedömts i konkurrens med övriga inkomna ansökningar av en bedömarpanel bestående av internationell experter inom området (läs mer om utlysningen här https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-for-gruv-och-2014-00633/sip-strim-2019/

Beviljandet av denna förstudie är inte relaterade till tillståndsprocesserna på något sätt.

EU’s lista över kritiska råmaterial  https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa uppgifter i de handlingar som här utlämnas.

Om du inte är nöjd med sekretessbedömningen har du rätt att begära ett överklagbart beslut. Sådan begäran skickas till vinnova@vinnova.se.

Med vänlig hälsning
Registraturen
Vinnova
Växel: 08-473 3000