Samarbetspartners

  • Inlägget publicerat:mars 18, 2020
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Scandivanadiums samarbetspartners (nuvarande och tidigare)

Scott Geological – Prospekteringskonsultbyrå som sköter kontakt till Bergsstaten och andra myndigheter. Amanda Scott är byråns ägare. Hon är ledamot i SGUs prospekteringsråd.

Paues Åberg Communications – Kommunikationsbyrå som sköter kontakter med media. Peter Wennblad är presskontakt för ScandiVanadium-gruppen i Sverige.

Erlingson Green Growth – Konsult. Katarina Erlingson är innehavare. Läs mer på Wikipedia. Hon är skribent på Skånska Dagbladet (artiklar) och Hallands Nyheter (artiklar).

Geologica Consult Sweden – Konsult och projektpart/-ledare i Vinnova projektet. Emma Rehnström är innehavare. Hon har bl.a. skött förhandlingar och agerat som tolk åt Scandivanadium när bolaget letade efter markägare för provborrningar. Hon driver projektet Geopark Skåne, vars syfte är att etablera en geopark i Skåne.

Auralia Mining Consulting – Geologisk konsultbyrå.

Micon International – teknisk konsultbyrå inriktad på gruvbranschen med kontor i Storbritannien och Kanada.

Golder Associates – Teknik- och miljökonsultbyrå.

Intertrust Group – Internationell konsultbyrå i finansbranschen.

RISE Research Institutes of Sweden– Projektpart i Vinnova projektet.

Clay Technology – Projektpart i Vinnova projektet.

Processum – Projektpart i Vinnova projektet.

Hittills anlitade advokatbyråer:

  • Advokatbyrån Kaiding (skrev rapport om rättsläget inför börsintroduktionen. För övrigt samma advokatbyrå som var konkursförvaltare för Blaiken-gruvan när den gick i konkurs och konkursförvaltare för Northland Resources som drev Pajalagruvan)
  • Advokatfirman Delphi (okänt vilket uppdrag denna byrå har)
  • Setterwalls Advokatbyrå (specialist på miljörätt, anlitad för anmälan om provborrningar)