Replik till Boliden

  • Inlägget publicerat:juni 16, 2022
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Vi skrev ett svar på den här artikeln från Boliden i expressen men tidningen valde att ta in en annan replik. Vi tycker ändå att detta bör sägas och publicerar artikeln här, håll till godo:

En anledning till att naturområden klassas som Natura 2000 är att de ska skyddas och då är det synnerligen olämpligt med gruvdrift i sådana områden. Orsaken till gruvindustrins önskan om att senarelägga miljöprövning handlar om att man spekulerar i att det ska bli svårare för domstolar att neka tillstånd när gruvbolagen redan har investerat och då tumma på miljökraven. Det säger sig självt att det vore bättre för samtliga berörda att lägga miljöprövningen så tidigt som möjligt i processen. Bolagen slipper onödiga kostnader och lokalbefolkningen år av ovisshet.

Den schweiziska forskningsstiftelsen Responsible Mining Foundation (RMF) har i år publicerat en rapport som granskar 40 av världens största gruvbolag om deras ansvarstagande kring ekonomi, miljö, sociala frågor och ledarskap. Här utmärker sig just Boliden genom att hamna i det absoluta bottenskiktet när det gäller frågor som rör socialt och miljömässigt ansvar.

På miljöområdet ligger bolaget på genomsnittet beträffande information om sina avfallsanläggningar, på övriga sex områden är siffrorna närmast katastrofala. Allra värst är det när det gäller system för säkerhet kring vatten, hantering av biodiversitet och ekosystem samt klimatpåverkan och energiförbrukning. Information som står i bjärt kontrast till den bild debattörerna framställer.

Satsningen på industriexpansion och fördubblat energiuttag skapar enorma behov av metaller och mineral. Ur klimatsynpunkt är det naturligtvis klokare att tygla behoven än att möta dem med ökad resursförbrukning till förmån för särintressen.

Ändå får man höra näringsministern stå i riksdagen och prisa förträffligheten hos svensk gruvindustri. Man kan fråga sig om detta hänger samman med att branschen tagit för vana att rekrytera ministrar och tjänstemän i regeringskansliet för att påverka beslut som bör fattas i demokratisk ordning. Naturresurserna tillhör oss alla.

Anita Ullmann, styrelseordförande vetoNu
Kicki Myrberg, styrelseledamot vetoNu
Stellan Oscarson, styrelseledamot vetoNu