Relevanta frågor till Scandivanadium

  • Inlägget publicerat:april 12, 2019
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Vi fick ett brev (som var ställt till Scandivanadium)  som var så bra och relevant att vi frågade om vi fick publicera det, svaret var ja. Tack, Erland.

Hej,

Som markägare och boende inom det område utanför Hörby som ni gjort anspråk på vill jag veta lite mer om hur er gruvverksamhet är planerad att gå till.

Jag förväntar mig att ni bjuder in till samråd och kan berätta hur denna ”gröna gruvverksamhet” ska gå till och hur återställning av naturen ska kunna ske. INNAN ni påbörjar någon form av arbete i området.

Vill ni ha en chans att få förståelse bland allmänheten för det ni gör borde ni inse att information är rätt väg.

Borrhålen är en del av ett gruvprojekt och det är en självklarhet, åtminstone för oss i Sverige, att få svar på frågor innan någon ens sätter en fot på vår mark. Som jämförelse kan nämnas att Hansa PowerBridge, ett planerat kraftkabelprojekt mellan Sverige och Tyskland som också berör oss,  skickar ut detaljerade arbets- och tidsplaner samt har samråd för berörda långt i förväg.

Ni får det i media att framstå som att ni kommer skrapar lite på ytan för att sedan lämna tillbaks en helt återställd odlingsmark. Detta och hur ni ska återställa känslig våtmark och kulturmiljö vill jag förstå.

Jorden försörjer många av oss som bor här, men framför allt förser den väldigt många människor med livsmedel.

Ni svarar ofta i media när ni blir ifrågasatta att vi, berörda markägare och boende, blandar in för mycket känslor. Där har ni fel. Era uttalande är klassisk härskarteknik.

Detta handlar inte bara om oss som lever här nu. Jag vill kunna titta kommande generationer i ögonen och säga att jag inte var en del av den exploatering av vår jordbruksmark, våtmark och kulturlandskap som nu riskerar att förstöras.

Hälsningar
Erland Annerfeldt
Almlunda Fridhem 3309
242 93 Hörby