Pressmeddelande VetoNu anmäler miljöbrott i Jämtland

  • Inlägget publicerat:september 23, 2020
  • Inläggskategori:Senaste nytt

2020-09-21

Pressmeddelande

Skånska vetoNu anmäler Bergsstaten, jämtländska myndigheter och prospekteringsbolag för misstanke om pågående miljöbrott och för underlåtenhet att anmäla miljöbrott.

Pågående utsläpp från borrhål efter uranprospektering i Jämtland.

 

Det skånska nätverket vetoNu har idag skickat in en anmälan till Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. VetoNu anmäler sin misstanke om att bolagen Continental Precious Minerals och EU Energy Corp, Bergs kommun, Länsstyrelsen i Jämtland samt Bergsstaten har begått miljöbrott, respektive underlåtit att anmäla miljöbrott och på så vis har bidragit till flera månaders okontrollerade utsläpp av hälso- och miljöfarliga tungmetaller, särskilt uran.

Utsläppen sker i Bergs kommun ur ett provborrningshåll i alunskiffer med ett djup på 224 meter.

Anita Ullmann, ordförande för vetoNu säger – Mitt under pågående statlig utredning av alunskifferns problematik pågår okontrollerade utsläpp ur ett provborrningshål som ingen av de inblandade myndigheterna har försökt att stoppa.

Utredningen kom till stånd efter överenskommelse i januariavtalet och heter ”Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer får ske” (Dir. 2020:26).

Anita Ullmann förklarar – Händelserna i Oviken visar tydligt på att nuvarande regelverk i Minerallagen inte fungerar. De lokala myndigheterna skickar vidare ärendet till Bergsstaten som i sin tur erkänner att de inte har expertis på miljöområdet. Detta medan ett utsläpp ur den uranhaltiga alunskiffern fortsätter att pågå under flera månader.

Riksdagen beslutade i juni att ge prospekteringsbolag möjlighet att förlänga sina undersökningstillstånd. EU Energy Corps tillstånd gäller därmed nu till och med augusti 2021.

Anita Ullmann säger – Bergsstaten tar inte hänsyn till enskilda bolags lämplighet, vilket vi även har påpekat vad gäller de skånska provborrningarna. Fallet i Jämtland visar vilka konsekvenser det kan få när bolag tillåts genomföra provborrningar utan vare sig en lämplighetsprövning eller ändamålsenlig tillsyn. Framför allt blir det tydligt att undersökningstillstånd inte borde få ges överhuvudtaget så länge det inte finns en oberoende konsekvensanalys från början till slutet av gruvprojekten.

Kontakt:
Anita Ullmann, ordförande vetoNu, tel. 073 – 834 16 22, e-post: anita@vetoNu