Kontaktperson är nätverkets ordförande Anita Ullmann som nås på följande mailadress:
anita@vetonu.se