Överklagandemall av djupborrning i Lyby

Bygg och Miljönämnden i Hörby beslutade 24 april 2019 att ge klartecken för Scandivanadium att provborra i Lyby. Här är en överklagandemall som är tänkt för kringboende till de planerade borrplatserna. Mallen är fri att använda på egen risk och får justeras efter eget huvud. Komplettera gärna med den kunskap som ni som kringboende själva har, det kan gälla sällsynta fågelarter, rara växter, brunnar som inte är markerade på kartor, dräneringsrör i marken eller andra saker som ni har kunskap om. Om något bör tilläggas är tipset att bifoga det som en bilaga till överklagandet. Tänk på att överklagandet gäller en planerad provborrning, inte gruvdrift. Tänk också på att vare sig vetoNu eller den som skrivit överklagandemallen kan ta på sig något ansvar för hur du använder den.
Det som är gulmarkerat behöver justeras, den som skriver under ensam behöver ändra formuleringar från vi-form till jag-form.
Överklagandet är ställt till Länsstyrelsen, men skickas till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Därefter skickar kommunen vidare överklagandet till Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid.
Överklagandet måste vara framme hos Hörby kommun senast 3 veckor från den dag du fick besked om beslutet. Deadline är obönhörlig.