Bolagsgruppen ScandiVanadium

I dagligt tal omtalas bolaget kort och gott som ”ScandiVanadium”, men faktum är att ScandiVanadium består inte av ett utan av fyra ScandiVanadium-bolag:

 1. ScandiVanadium Ltd, Australien (ScandiAU)
 2. ScandiVanadium Australia Pty Ltd, Australien (ScandiPtyAU)
 3. ScandiVanadium Ltd, Storbritannien (ScandiUK)
 4. ScandiVanadium Sweden AB (ScandiSE)

De ledande personerna bakom bolagen är två personer från finansmarknaden i London David Minchin (geolog/fund manager och med en bakgrund i gruvbolaget Rio Tinto) och Alex Walker (stock broker/mineralekonom), samt en styrelseordförande med djupa rötter i uranbearbetning  Brandon Munro (bl.a. VD i Bannerman Resources Ltd som driver ett uranprojekt i Namibia). Även styrelseledamoten Ian Burvill sitter i styrelsen för både ScandiVanadium (ScandiAU) och Bannerman Resources.

Läs även Sydsvenskans reportage Scandivanadium hämtar chef från skandalomsusat gruvbolag.

Bolagsgruppens tillkomst

 1. Den 6 mars 2018 bildade Minchin och Walker ScandiVanadium Ltd i Storbritannien med ett aktiekapital på 100 pund. Bolaget har Company Number 11237139 och kallas fortsättningsvis ScandiUK.
 2. Den 21 maj 2018 bildades ScandiVanadium Australia Pty Ltd (ScandiPtyAU) i Australien och fick organisationsnummer ACN 626278153. Bolaget bildades av Minchin och Walker för att förvärva ScandiUK vilket de uttryckte på följande sätt ”The Company was incorporated on 21 May 2018 for the purpose of acquiring ScandiVanadium Limited (ScandiUK).”
 3. I juli 2018 påbörjades arbetet med att omvandla det australiensiska börsbolaget AssembleBay Ltd till ScandiVanadium Ltd. Detta skedde genom att man förvärvade det börsnoterade men ekonomiskt ansträngda börsbolaget AssembleBay. Genom att förvärva detta bolag fick man enkelt en börsnotering och kunde senare byta namn på bolaget till ScandiVanadium Ltd (ScandiAU) och därefter stoppa in sin egen verksamhet. ScandiAU:s organisationsnummer är ACN 061 375 442. I juli slöt aktieägarna (dvs. Minchin m.fl.) i ScandiVanadium Pty Ltd ett avtal med aktieägarna i AssembleBay om att förvärva ScandiPty. De facto slöt man ett avtal med sig själva eftersom det var samma personer – Minchin m.fl. – som vid den tidpunkten hade avtalsvis tagit över makten i AssembleBay.
 4. ScandiVanadium Sweden AB org nr 559171–5239 bildades genom att man köpte det svenska bolaget Amigo nr 2562 AB och bytte namn på bolaget i början av 2019. Bolaget var nybildat och vilande. ScandiSE har en boxadress i Malmö och är egentligen ännu bara ett tomt skal. Det är inte registrerat för F-skatt. I styrelsen sitter Minchin och Walker.

Efter dessa fyra steg hade bolagsgruppen ScandiVanadium bildats. Moderbolaget ScandiAU äger dottern ScandiPtyAU som i sin tur äger ScandiUK. ScandiSE är ett helägt dotterbolag till ScandiUK.

ScandiVanadium-gruppens ekonomi

Under hösten 2018 gjordes en aktieemission och kapital togs genom den in i det börsnoterade ScandiAU.

Tillgängligt kapital i bolagsgruppen är enligt bolagens officiella siffror följande:                     

 1. ScandiAU hade 2018-10-31 (se Monthly Cashflow and Activities Reports på asx.com.au). ” Cash and cash equivalents at end of month” AUD 2 303 000 motsv ca 14,7 miljoner kr. Det fanns då kapitallöften till bolaget vilka endast skulle infrias under vissa villkor. Bolaget har också ett optionsprogram till anställda m fl. Bolaget äger ScandiPtyAU

Enligt Quarterly Activities and Cashflow Reports från 2019-01-31 har nu börsbolaget ”Cash and cash equivalents på AUD 4 496 000” motsv ca 29,4 miljoner kr. Vad cash equivalents består av framgår inte. För bolagets första halvår redovisas en ackumulerad förlust på AUD 637,000 motsvarande ca 4,2 miljoner kr.

Enligt årsredovisningen (Interim Financial Report 31 December 2018) var förlusten för hela året 1,155 miljoner AUD, vilket motsvarar ca 8 miljoner kr.

 1. ScandiPtyAU äger ScandiUK som är det bolag som äger de 11 undersökningstillstånden.

Denna mindre bolagsgrupp redovisade den 31 juli 2018 i ”Audited Accounts for the period 21 May 2016 to 31 July 2018” under rubriken ”Audited Consolidated Accounts” för sig självt samt inkluderade ScandiUK att de hade:

 • En ackumulerad förlust på AUD 40 376 motsvarande ca 258 000 kr
 • En samlad tillgångsmassa, ”Net Equity”, på AUD 13 283 motsvarande ca 85 000 kr.

Audited Consolidated Accounts publicerades på den australiensiska börsen, asx.com.au i november 2018 under bolaget ScandiAU, varför det finns anledning att anta att åtminstone tillgångarna såg ut på samma sätt även vid den tidpunkten. Några senare uppgifter finns inte.

 1. ScandiSE är ett nystartat bolag och har därför ännu ingen offentlig redovisning.

Summering

Det finns därmed fyra bolag med samma namn – ScandiVanadium. Den som inte är uppmärksam kan förledas tro att det är ett och samma bolag. Vad som de facto finns är en börsnoterad moder med ett kapital idag (feb 2019), på knappt 30 miljoner kronor och därtill tre i princip tomma dotterbolag. Det är således bara börsbolaget som kan besluta om det undersökande dotterbolaget skall få tillräckligt med kapital för att utföra en seriös och ändamålsenlig undersökning.

Som bolagsgruppen är uppbyggd är det fullt möjligt att avveckla, eller försätta ett dotterbolag i konkurs, om något går snett utan att moderbolaget i Australien behöver riskera att förlora sina tillgångar. För markägare och myndigheter i Sverige innebär det därmed en risk att stå skadeståndslös vid eventuella skador som orsakats av ett dotterbolag med små tillgångar. ScandiVanadiumgruppen har ännu (mars 2019) inte heller redovisat vilket försäkringsskydd som finns.

Den 6 november bytte moderbolaget Scandivanadium Ltd namn till Province Resources.

Samarbetspartners (nuvarande och tidigare) hittar ni här>>