Om att överklaga

  • Inlägget publicerat:november 13, 2018
  • Inläggskategori:Juridik

Det är först när det finns ett beslut som det går att överklaga, och det kan man göra antingen själv eller genom att anlita jurist. Vi har tre förslag:

  • Man kan anlita juristen Gunilla Högberg Björck på GBH Miljörätt som är specialist på just sådana här ärenden enligt det kostnadsförslag som vi har fått, och som bifogas här.
  • Tomelilla kommun har generöst nog offentliggjort en överklagandemall som du som enskild kan ändra i och skicka in själv.
  • Medlemmar i LRF kan utnyttja LRF:s jurister för ett överklagande eller juridisk vägledning.

Vi förordar inget alternativ före ett annat, utan råder var och en att själv överväga vad som är bästa vägen utifrån förväntat utfall av respektive alternativ. Att anlita en jurist som ombud innebär att ombudet sköter eventuell efterföljande korrespondens, vilket lyfter bördan från dina axlar att läsa in dig på bolagets svar och besvara detta. Eventuellt kan rättsskyddet i hemförsäkringen täcka delar av kostnad för jurist, men villkoren kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.

Naturligtvis går det bra att skriva ett eget överklagande efter eget huvud också, och då själv sköta efterföljande korrespondens. Tänk på att om du överklagar åt någon annan så måste du ha en fullmakt från den personen.

Bergsstaten tar emot överklagandena och avgöra om de kommit in i rätt tid, och därefter skickas de vidare till Förvaltningsrätten som sedan behandlar själva sakfrågan.

Om du väljer att skriva ett eget överklagande är det bra att ange det som är skyddsvärt i ditt område. Vi har sammanställt några länkar till informationskällor där du kan hitta nödvändig fakta.

Länkar till informationskällor.pdf

Här under finner du  överklagandemallen från Tomelilla kommun och kostnadsförslaget från GBH Miljörätt (2018-08-27), samt yttrandemall från LRF.

Mall Tomelilla.docx

GBH Miljörätt.pdf

Mall LRF.doc

Fler tips hittar du på vår hemsida>>