Ojämlikhet i tillståndsprocesserna

  • Inlägget publicerat:februari 13, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-02 på Facebook

Kallak/Gallok används som exempel i inslaget, men det hade gått lika bra att använda Norra kärr, kalkbrytningen på Gotland eller något av de stora vindkraftprojekten. De ekonomiska resurserna gör att företagen bakom projekten har ett stort övertag gentemot lokalbefolkning, renskötsel och andra verksamheter som inte har stora ekonomiska resurser.

Jag såg den här problematiken tydligt under arbetet med böckerna Smutsiga miljarder och Norrlandsparadoxen. I trakterna kring Vättern fick de föreningar som oroades av planerna på en gruva vid Norra kärr genom ett mycket omfattande ideellt arbete skaffa sig kunskaper om gruvverksamhet från grunden. Jinjevaerie sameby i norra Jämtland hade vid den här tiden 1900 planerade vindkraftverk inom sitt område. Bara att hålla koll på och delta i alla samrådsprocesser krävde ett halvtidsarbete.

Det skulle naturligtvis gå att minska denna ojämlikhet inför lagen, t ex genom någon modell där samebyar och andra intressenter får kostnadstäckning för sin medverkan i processen. Jag är inte helt säker, men jag tror att sådana lösningar finns i Kanada. (Den som har säker information får gärna fylla i)

Det finns en till grundläggande ojämlikhet i tillståndsprocesserna, nämligen att det är bolagen som är beställare till alla de utredningar som ligger till grund för besluten. Hur troligt är det att de konsulter som skriver rapporterna kommer fram till resultatet att det faktiskt är omöjligt att starta gruvan eller bygga vindkraftparken? De konsulter jag talat med, under löfte om anonymitet, säger att ett sådant resultat innebär att man inte får några fler uppdrag.

Det är naturligtvis självklart att den som vill starta en verksamhet ska betala för de miljöundersökningar som krävs. Men det går naturligtvis att låta en oberoende part stå för beställningen av utredningarna. Detta är något som har diskuterats i Kanada efter dammkatastrofen vid Mount Polley-gruvan.

Det är anmärkningsvärt att det med det stora intresset för frågor om lag och rätt bland partierna i riksdagen mig veterligen inte är någon som har tagit upp dessa frågor.

Samebyar betalar hundratusentals kronor för att stoppa gruvplaner – SVT