Nickelgruvan i Rönnbäcken

  • Inlägget publicerat:februari 23, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-23 på Facebook

Under några år lågt planerna på en nickelgruva i Rönnbäcken långt ner i en byrålåda hos ett litet prospekteringsbolag. Men de stigande priserna på nickel och kobolt när batteribranschen växer i snabb takt har förändrat läget.

Idag har de nuvarande ägarna, Bluelake Mineral, presenterat en preliminär lönsamhetsstudie. Den visar på god lönsamhet utifrån de antaganden för kostnader och metallpriser bolaget gör.

Det ska genast sägas att den här typen av beräkningar är oerhört vanskliga och ska tas med inte bara nypor, utan matskedar, av salt. Northland Resources kalkyler utlovade också vinst, men bolaget gick i själva verket i konkurs efter två års drift med 12 miljarder i skulder.Men de nya kalkylerna visar att projektet på nytt är i högsta grad levande. Det finns naturligtvis en rad stora frågetecken med projektet:

  • Var ska man placera avfallet? I de tidigare planerna skulle avfallet deponeras i ett kraftverksmagasin en lösning där det finns invändningar både utifrån miljörisker och dammsäkerhet. En annan placering av en avfallsdeponi för 100-tals miljoner ton skulle bli avsevärt dyrare.
  • Transportvägarna. Till området leder grusvägar. Ska transporterna gå mot Mo i Rana skulle de med dagens vägsträckning gå rakt igenom Hemavans samhälle. Ska transporterna gå till Storuman och vidare på järnväg krävs investeringar på Tvärbanan/Inlandsbanan. Här som vid en del andra gruvprojekt blir frågan vem som ska betala dessa stora investeringar.
  • Konflikterna med rennäringen är tydliga och kända sedan den tidigare prövningen av projektet. Skillnaden är att det sedan dess tillkommit ytterligare störningsmoment för renskötseln för den berörda samebyn (Vapsten).
  • Storleken på ingreppet i naturen. Det är tre hela berg som ska sprängas och schaktas bort. Här funderade jag på om bolagets nya kalkyl skulle bygga på en mer begränsad brytning, men man håller fast vid de ursprungliga planerna. Antagligen skulle det med tanke på de mycket låga metallhalterna i fyndigheten inte vara möjligt att komma i närheten av lönsamhet om inte brytningen sker i stor skala.
  • Beräkningarna bygger på en elektrifiering av gruvdriften. Det framstår idag som ytterst hypotetiskt. Det pågår försök med elektrifiering i gruvor, men ännu återstår det att åstadkomma detta i stor skala. Detta gäller särskilt för omfattande långväga landsvägstransporter av malm på landsväg i glesbygd. De försök som gjorts vid gruvan i Kaunisvaara visar att vägen till elektrifiering är mycket lång.

Det är alltså långt ifrån säkert att det kommer att vara ekonomiskt möjligt att genomföra detta gruvprojekt. Dessutom kommer det starka motstånd som finns mot projektet också att vara ett hinder för att förverkliga planerna. Men dagens pressmeddelande från Blulake Mineral är viktigt som exempel på hur den ökade efterfrågan på batterimetaller gör att gruvprojekt som tidigare framstått som helt omöjliga kan bli intressanta för de inblandade bolagen och investerarna.

Bluelake Mineral offentliggör lönsamhetsstudie för nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken