Motioner om minerallagen

  • Inlägget publicerat:december 5, 2018
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Nedan har vi sammanställt 2018 års motioner som har inkommit för behandling i riksdagens näringsutskott.

Länkarna öppnas på riksdagens hemsida.

Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer
Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD)

Miljöprövning av uranbrytning i Sverige
Motion 2018/19:1340 av Jan R Andersson (M)

Stärkt äganderätt i minerallagen
Motion 2018/19:1262 av Margareta Cederfelt (M)

Upphävande av uranutvinningsförbudet
Motion 2018/19:1738 av Edward Riedl (M)

Fler företag och stärkt konkurrenskraft
Motion 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En hållbar mineralpolitik
Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne
Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Mineralpolitik för en stark gruvnäring
Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Förbud mot brytning av alunskiffer
Motion 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motionerna uppmärksammas även på Expressens ledarsida 04 december 2018.