Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige?

  • Inlägget publicerat:januari 27, 2023
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2023-01-26 på Facebook

Detta pressmeddelande från SGU LÄNK visar återigen att det som inte finns med kan vara lika intressant som det som inte står skrivet svart på vitt.

Temat i SGUs pressmeddelande är attityden till gruvnäringen har blivit mer positiv. På den ganska allmänna frågan, om svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller, svarar 62 procent att de helt eller delvis håller med. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med en liknande undersökning för tre år sedan. Det är också en majoritet som tycker att gruvbranschen kan ha betydelse för att skapa arbetstillfällen och att branschen har betydelse för Sveriges ekonomi. Nära hälften säger att de kan tänka sig att bo i närområdet av en gruva.

Jag är inte direkt förvånad över resultaten. Budskapet om de stora metallbehoven för det som brukar sammanfattas som ”den gröna omställningen” har trummats ut av politiker och massmedia och i en väldigt allmän mening är det svårt att säga emot att det behövs en del metaller för at bygga elbilar och och vindkraftverk. Att relativt många kan tänka sig att bo i närheten av en gruva tror jag främst förklaras av att en väldigt liten del av landets befolkning har befunnit sig i närheten av en modern gruva. Att åsikten kan bli en helt annan när det finns en mer konkret plan på gruvverksamhet att ta ställning till visade sig exempelvis när bolaget Scandivanadium presenterade planer på att bryta vanadin i dagbrott längs en diagonal genom östra Skåne.

Men så var det då det som inte fanns med i SGU:s pressmeddelande. Under de senaste åren har näringslivet drivit en intensiv kampanj för att tillståndsprocesserna ska förändras så att det ska gå snabbare att starta gruvor. Politiker i både den föregående och nuvarande regeringen har stämt in i kören. Trots detta massiva tryck är det bara 27 procent som tycker att det ska bli lättare att starta gruvor. Det är faktiskt bara 13 procent som tycker att det ska bli mycket lättare, vilket väl är det alternativ som ligger närmast tonläget i den politiska debatten. 24 procent tycker att reglerna ska se ut som idag och 23 procent tycker att det ska vara svårare att starta en gruva. Bland de som har en åsikt i frågan är det alltså en tydlig majoritet som inte vill att dagens regler mjukas upp.

Det här tycker jag är ett anmärkningsvärt resultat, men för att få se svaret på denna fråga räcker det alltså inte med att läsa SGU:s pressmeddelande, utan man måste gå in i själva rapporten från företaget som gjort undersökningen.