Mallar för yttrande

  • Inlägget publicerat:mars 11, 2019
  • Inläggskategori:Juridik

Mallarna är fritt fram att använda som underlag och är tänkta för de som bor nära de tänkta borrplatserna. Komplettera med den kunskap som ni som kringboende själva har, det kan gälla sällsynta fågelarter, rara växter, brunnar som inte är markerade på kartor, dräneringsrör i marken eller andra saker som ni har kunskap om. Tänk på att yttrandet gäller en planerad provborrning, inte gruvdrift. Här följer länkar till Hörby kommun och Ystad-Österlenregionens miljöförbund:

https://www.hörby.se/nyheter/anmalan-om-provborrning-i-lyby/

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/nyheter/kungorelser/

MALLAR:

Yttrande djupborrning Tomelilla Onslunda Spjutstorp.pdf

Yttrande djupborrning Hörby Lyby.pdf