Lokal andel i vinsten från naturresurser

  • Inlägget publicerat:november 5, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Nu är det första av de två utredningar som ska titta på lokal andel i vinsten från naturresurser lagts fram. Den utredning som presenteras idag (31 oktober 2022) har tittat på om berörda områden ska få del i vinsten från gruvor och föreslår att en ”gruvpott” ska inrättas. Men jag tror inte att vi kommer att få se jublande människomassor dra fram på gatorna i Gällivare, Kiruna, Pajala och andra gruvkommuner när förslaget blir känt.

Motivet till utredningen och det nu framlagda förslaget är tydligt. Det finns förhoppningar om att det ska bidra till att öka acceptansen för nya gruvor. ”Värdedelning är en viktig komponent för att enskilda och andra intressenter ska se positivt på eller i vart fall acceptera gruvprojekt i sitt närområde. Ett starkt motstånd kan försvåra etablering och minska investeringsviljan”, står det i utredningen, enligt Dagens Nyheter.

Gruvbolagen gör enorma vinster just nu. Bolidens resultat efter finansnetto var 10,8 miljarder förra året. LKABs rörelseresultat låg nära 27 miljarder och 12,4 av dess delades ut till ägaren staten. Ett relativt litet gruvbolag som Kaunis Iron gjorde runt en miljard i vinst. Påverkan på naturen och andra verksamheter är stor i de berörda kommunerna. Kiruna och Gällivare brottas redan med stora obalanser på arbetsmarknaden som hänger samman med den framgångsrika gruvnäringen. Det är helt enkelt svårt att få personal till stora delar av den offentliga servicen och bristen på bostäder är påtaglig.

Så hur mycket ska ”gruvpotten” innehålla? 50-200 miljoner föreslår utredningen. Det är ett blygsamt belopp och det är inte gruvbolagen, utan det är staten som ska stå för slantarna. I t ex Kanada och Ryssland utgör går en stor del av beskattningen av gruvbolag till regionerna. En undersökning som Tillväxtanalys gjorde för några år sedan visade att beskattningen av svenska gruvbolag är låg om man jämför med andra större gruvnationer.

Nästa vår läggs en motsvarande utredning om vindkraften fram. Återstår att se om de föreslagna beloppen då blir högre och om det är bolagen eller staten som ska betala.