Kritik från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

  • Inlägget publicerat:februari 13, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-10 på Facebook

Jag har undrat vad de ansvariga FN-organen skulle säga om den svenska regeringen skulle ge tillstånd till en gruva i Gallok/Kallak. Detta med anledning av de uppenbara likheter som finns med beslutsprocessen kring Rönnbäcken, där den svenska regeringen fick hård kritik av FN. Nu kommer svaret på frågan redan innan beslutet är taget. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktar en stark uppmaning till den svenska regeringen att inte ge tillstånd till gruvan på grund av dess påverkan den samiska befolkningen och dess rättigheter. Kommittén konstaterar att den svenska staten är skyldig att ta hänsyn till ursprungsbefolkningens rättigheter enlig de internationella avtal den anslutit sig till.I uttalandet skriver man också att ”Internatioella expertorgan har vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro gentemot den svenska regeringens misslyckande när det gäller att respektera internationella regler och rättigheter för urfolk i den inhemska lagstiftningen, närmare bestämt Minerallagen och Miljöbalken.”Jag vet inte hur vanligt eller ovanligt det är att ett FN-organ på detta sätt redan i förväg ger uttryck för så starka åsikter i ett tillståndsärende. Jag hade i alla fall inte förväntat mig att ett sådant uttalande skulle komma, utan att FN skulle granska beslutet. Jag skulle verkligen vilja veta vad som sägs om detta vid fikaborden på Näringsdepartementet idag.

Sweden: Open pit mine will endanger indigenous lands and the environment – UN experts