Koldioxidutsläpp från vägtrafiken

  • Inlägget publicerat:februari 16, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-16 på Facebook

Igår kom det siffror för koldioxidutsläppen från vägtrafiken under 2021. De visade att trafiken ökat och att detta ledde till en mycket blygsam minskning av utsläppen med 0,3 procent. Detta trots att antalet laddbara fordon ökat, ökad inblandning av biobränsle och att en del äldre bränsleslukande bilar skrotats.

Det var frestande att skriva något om detta på en gång, men jag bestämde mig för att vänta till idag. Jag hade nämligen sett att Trafikanalys skulle publicera siffrorna för antalet bilar i alla landets kommuner idag. En siffra som måste tas in i beräkningen. Med en väldigt försiktig beräkning orsakar en ny bil utsläpp på 10 ton koldioxid innan den har rullat ut från fabriken. Jag utgår från en livscykelanalys som VW har gjort där de jämfört bensin/diesel/el-varianter av VW Golf/Id3.https://www.volkswagenag.com/…/e-mobility-is-already…

Det innebär att minskningar av antalet bilar ger en utsläppsvinst och ökningar av antalet bilar ger ett extra utsläpp på 10 ton CO2. Så hur såg det ut under 2021? Jodå, tyvärr håller trenden i sig antalet bilar i Sverige ökade med 42000. Det innebär att den minskning av vägtrafikens utsläpp med 40000 ton i själva verket snarare är en ökning med nära 400000 ton om man räknar in bilparkens tillväxt.

Detta understryker att det inte finns en chans att nå de målet om att minska vägtrafikens utsläpp med 70 procent mellan 2010 och 2030 utan en kraftig minskning av vägtrafiken och ett minskat antal fordon. Detta är i sin tur omöjligt att uppnå om det ska bygga på att enskilda individer ska försöka minska sin bilkörning i ett samhälle som i många avseenden är organiserat utifrån bilen. Det kommer att krävas omfattande förändringar i bland annat stadsplanering och regionalpolitik för att klara detta. De nya siffrorna visar att det brådskar om det ska gå att klara de helt nödvändiga utsläppsminskningarna.

Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik – Trafikverket