Klartecken för Bolidens koppargruva Liikavaara

  • Inlägget publicerat:februari 23, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-22 på Facebook

Från gruvbranschen har det hävdats att det är näst intill omöjligt att få tillstånd till nya gruvor. Så är inte fallet. Det senaste exemplet kom idag när ett beslut i Högsta domstolen gav klartecken för Bolidens koppargruva Liikavaara.

Som i de flesta fall finns det komplikationer med denna gruva. En är att invånarna i byn Liikavaara och delar av två närbelägna byar måste flytta. En annan är att det innebär ytterligare komplikationer för renskötseln inom Gällivare skogssameby, som redan är hårt pressad av skogsbruk, vägar, Malmbanan, Haparandabanan, och planer på stora vindkraftparker. Det går alltså att få tillstånd för en gruva när det finns tydliga motstående intressen.

Det som också gör att det är värt att uppmärksamma det här beslutet är att det handlar om en koppargruva. Det finns ytterligare åtta planerade koppargruvor i Norrbotten och Västerbotten som kommit ganska långt på väg mot att starta. Koppar behövs för all form av elektrifiering, vilket gör att jakten på denna metall kommer att vara intensiv framöver.

Klartecken för Boliden – bybor tvingas flytta – SR