Internationellt upprop om gruvdriften

Nu har vi förenat oss med mer än 180 organisationer och forskare från 36 länder i ett upprop mot EU:s ohållbara planer på fortsatt rovdrift på planetens resurser, genom sin så kallade gröna giv. I uppropet finns också konkreta förslag på hur EU kan vända situationen mot en mer rättvis och hållbar framtid.

Texten i sin helhet, även på svenska, med underskrifter finns på

https://www.gaiafoundation.org/organisations-academics-reject-extractive-eu-green-deal/.

En artikel publiceras den 3 juni 2021 på Altinget med våra synpunkter.

https://www.altinget.se/miljo/artikel/den-grona-omstallningen-ar-en-smutsig-historia

Vi har också skickat en enkät till Sveriges samtliga EU-parlamentariker där de får möjlighet att redovisa sina uppfattningar om uppropets rekommendationer. Vi kommer att publicera deras svar på vår hemsida.

Hur mycket än gruvindustrin och EU än använder ”greenwashing” kvarstår sanningen att gruvdrift är en industri som skadar människor och miljön.
Vi måste akut och snabbt förändra våra system för energi, transport och ekonomi så att de blir förnybara, men nya gruvor är inte lösningen på problemen.
Med andra ord, vi kan inte lösa våra problem med samma lösningar som har orsakat dem. Istället:
Tillsammans, i solidaritet med allierade i Europa och resten av
världen, uppmanar vi till:

  • Rätt att säga nej (The Right to Say No) för alla lokalsamhällen som hotas av gruvprojekt och respekt för urfolks rätt till fritt informerat förhandssamtycke (FPIC);
  • Att EU sätter upp, lagstadgar och infriar bindande mål för att reducera överkonsumtionen av råvaror, i linje med de planetära gränserna och för en rättvis global fördelning;
  • Rättvisa nerväxlingsstrategier, inte ”grön tillväxt” eller ”decoupling” (frikoppling), som centrala delar av EU:s handlingsplan för klimatet;
  • Ett slut på EU:s subventioner av gruvdrift och odemokratiska
    industriallianser…

Vi kan inte gräva oss ur klimatkrisen! Inga fler offerzoner! Ingen lämnas kvar! #EndEUExtractivism!

I hela Sverige, i Europa och i resten världen hyser människor och lokalsamhällen oro för gruvbranschens upptrappade frammarsch. Det är av största betydelse vilka vägval den Europeiska Unionen gör.