Hur beslutar riksdagen den 8 maj?

  • Inlägget publicerat:maj 3, 2019
  • Inläggskategori:Senaste nytt

Nu behöver vi dig, det är bråttom och du ska använda din demokratiska rätt och uppmana alla du känner att göra samma sak. Den 8 maj fattar riksdagen ett mycket viktigt beslut, som kommer att påverka framtiden och som går stick i stäv emot all klimat- och miljöhänsyn. Näringsutskottet föreslår nämligen att tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas.
Så sätt igång, vi har ingen tid att förlora. Maila eller ring varenda riksdagsledamot och tala om hur det är för oss som drabbas och påverkas av dessa beslut. Vill vi ha en jord som våra barn kan fortsätta leva på är det här det börjar.

Från Riksdagsaktuellt 2 maj 2019:

Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen bör förenklas och förkortas för att stärka den svenska gruvverksamheten. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med konkreta förslag om detta. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Beslut om förslaget fattas den 8 maj. Det är således väldigt bråttom att få till stånd en majoritet som backar upp reservanterna (S, V, L, MP) som tillsammans har 164 av 349 röster i riksdagen.

Det konservativa blocket (M, SD, KD) har 154 röster, Centerpartiet har 31 röster och kommer därmed att bli vågmästare.

Vi uppmanar alla att ta kontakt med sina riksdagsledamöter och be dem att rösta emot näringsutskottets förslag, alternativt att lägga ner sina röster.

Kontaktuppgifter till riksdagsledamöterna finns här och kan filtreras efter parti eller valkrets: http://riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Mera information om ärendet kan läsas här: http://riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/maj/2/tillstandsprocessen-for-gruv–och-mineralnaringen-bor-forenklas/

SKRIV TILL RIKSDAGPOLITIKERNA HÄR