Häggånprojektet – alunskiffer

  • Inlägget publicerat:mars 1, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-03-01 på Facebook

I spåren på Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland vädrar en del gruvbolag morgonluft.

Aura Energy meddelar idag att man anlitat en konsult som i det nya läget ska sköta förhandlingar med regeringen och andra intressenter i Sverige. Man hänvisar till Vattenfalls stopp för att köpa uran till de svenska kärnkraftverken och EUs beslut att ge grönt ljus för kärnkraft som en del i omställning som argument för uranet i den fyndighet bolaget har undersökt i Jämtland.

Det handlar om Häggånprojektet, en stor låghaltig fyndighet i alunskiffer, som innehåller en rad metaller. Att utvinna metaller ur skiffer är riskfyllt ur miljösynpunkt. I och med att skiffer i allmänhet innehåller en hel cocktail av metaller, där bara en mindre del utvinns med dagens teknik får man ett avfall med stor risk för läckage av metaller.

Från början var Aura Energy inriktat på att utvinna uranet. Men när detta stoppades av svensk lagstiftning bytte bolaget inriktning mot vanadin. I samma veva stämde bolaget staten på 17 miljarder kronor. (Jag har inte sett hur den processen har slutat)

Det är tydligt att bolaget i det nya läget ser en möjlighet att få igång en förnyad diskussion om uranbrytning i Sverige.

Europe Labels Nuclear Power as Green – Aura Appoints Government Liaison in Sweden