Gretas stöd till samerna

  • Inlägget publicerat:november 28, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Det är två saker som jag tycker är viktiga att ta fasta på utifrån denna nyhet.

Det första är att Greta Thunbergs stöd till samebyns kostnader för de juridiska processerna kring planerna på en gruva i Gallok/Kallak understryker att striden kring gruvprojektet kommer att vara lång och vara en fråga som kommer att beröra hela landet. Gruvprojektet har blivit en symbol för två helt olika synsätt på utnyttjande av naturresurser, vägvalen i klimatomställningen, regional utveckling och samiska rättigheter. Det finns ett starkt motstånd, som visat sig vara uthålligt, mot projektet både lokalt och i andra delar av landet. För branschen och dess politiska supportrar har detta också blivit ett symbolprojekt. Det innebär att det som med säkerhet går att säga är att processen mot en eventuell start av en gruva kommer att bli utdragen. Den tidsplan som bolaget nyligen presenterade på projektet landar i att gruvan ska vara igång under 2026. Det framstår som helt verklighetsfrämmande.

https://polaris.brighterir.com/…/news/rns/story/x5g0mlw

Det andra som jag tycker är värt att lägga märke till är den extrema ojämlikhet vid juridiska processer kring projekt av det här slaget. Även ett litet prospekteringsbolag som Beowulf Mining har inga problem att satsa ett antal miljoner på en rättslig strid. För en sameby eller en annan grupp som berörs av projektet är de resurser som krävs för en rättsprocess mycket svåra att skramla ihop. Det är värt att lägga märke till att den politiska diskussionen kring denna uppenbara ojämlikhet lyser med sin frånvaro.

https://www.dn.se/sverige/greta-thunberg-miljoner-till-gruvkampen-i-kallak/