På förfrågan från VetoNu har Barbara Wohlfarth, professor i geologi vid Stockholms universitet, generöst ställt sin sakkunskap till förfogande och skrivit ett utlåtande om den skånska berggrunden och riskerna med provborrningar. Utlåtandet är fritt att använda, så det går bra att ladda ner utlåtandet och skicka det till domstol eller annan myndighet till exempel i samband med egna överklaganden.

Här kan du hämta Barbara Wohlfarths geologiska utlåtande i pdf.

Onslunda sten. Foto: Göran Gustafson
Onslunda sten.
Foto: Göran Gustafson