Fossilfritt stål

  • Inlägget publicerat:februari 13, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-07 på Facebook

Begreppet ”fossilfritt stål” har använts rutinmässigt om planerna på att använda vätgas för att kraftigt minska klimatpåverkan från ståltillverkningen i Sverige. Det är ett begrepp som är missvisande, för det är klart att långt ifrån alla utsläpp försvinner med den nya metoden. En försiktig beräkning som jag gjorde för några veckor sedan pekar mot att H2 Green Steels planerade stålverk kommer att orsaka utsläpp på omkring 1 miljon ton CO2. Dessutom orsakar naturligtvis även ett ”fossilfritt stålverk” annan miljöpåverkan.

Naturvårdsverket har läst H2 Green Steels ansökan och har skickat ett meddelande till regeringen om att detta är en verksamhet med stor miljöpåverkan. Detta är något som verket är skyldigt att göra när man ser att en planerad verksamhet kommer att få stor miljöpåverkan. I meddelandet till regeringen pekar Naturvårdsverket på att det kan bli stora utsläpp till luften, att energiförbrukningen är stor och att råvarubehoven är stora.

Det är naturligtvis helt nödvändigt att ställa om ståltillverkningen. Den står idag för sju procent av alla koldioxidutsläpp i världen. Men beskrivningen av projekten som ”fossilfritt stål” eller ”grönt stål” har odlat en illusion att detta är industrier som inte orsakar några miljöproblem. Så är det naturligtvis inte.

Den allra viktigast åtgärden för att minska stålets klimatpåverkan är att hejda slöseriet med stål, som har lett till att stålproduktionen i världen har mer än fördubblats de senaste 20 åren. Återvinningsgraden för stål är hög. Skulle ökningen av stålanvändningen brytas skulle stålets påverkan på klimat och miljö minska dramatiskt.

Naturvårdsverket underrättar regeringen om H2 Green Steels ansökan om nytt stålverk