Frågor och svar (FAQ)

Vad innebär ett undersökningstillstånd?

Ett undersökningstillstånd innebär en ensamrätt att få göra undersökningsarbeten för att leta efter mineraler och regleras av minerallagen. Tillståndet innebär inte att bolaget får strunta i miljölagstiftningen, utan är mer ett fastighetsrättsligt tillstånd som ger rätt att gå in på och utnyttja annans mark. Om bolaget hittar mineraler innebär det också att det bolag som har undersökningstillstånd också får ensamrätt till en framtida utvinning (som dock kräver helt nya tillstånd, dels en s.k. bearbetningskoncession och dels tillstånd enligt miljölagstiftningen).

Vem utfärdar ett undersökningstillstånd?

Tillståndet utfärdas av Bergsstaten, som är en liten myndighet som sorterar under Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Generaldirektören för Bergsstaten har titeln Bergmästare. Bergsstaten har sitt kontor i Luleå.

Vad får och vad får bolaget inte göra när det fått undersökningstillstånd?

Bolaget får gå runt i skog och mark med mätinstrument, det får även ta stenprover,  göra mätningar och köra på privata vägar. Det får dock inte börja borra eller spränga utan ytterligare tillstånd. För sådana arbeten krävs dels att bolaget upprättar en arbetsplan (se nedan) som måste godkännas av Bergsstaten, och dels att bolaget vänder sig till kommunens miljöförvaltning och ansöker om miljötillstånd (det kan också behövas tillstånd från Länsstyrelsen om arbetena berör fornlämningar eller skyddade arter). Normalt sett har fastighetsägaren rätt till viss s.k. intrångsersättning för omaket att bolaget borrar på ens mark.

Vad är kommunens roll i det hela?

Kommunen har tyvärr ytterst lite att säga till om. Det kommunen kan göra är att försöka överklaga undersökningstillstånd och att sköta en skarp miljötillsyn över undersökningsarbetena. Det vore önskvärt om kommunen fick säga ”Nej, tack” till undersökningsarbeten och gruvor, men så är det tyvärr inte idag.

Vad är en arbetsplan?

Vid borrning, eller andra större undersökningsarbeten, måste bolaget upprätta en arbetsplan som beskriver vad som ska göras, hur det ska gå till, hur länge arbetet beräknas pågå och vilka miljökonsekvenser (t.ex. risker för vatten, buller eller utsläpp) som arbetet kan medföra. Fastighetsägaren får yttra sig över arbetsplanen innan Bergmästaren godkänner planen.

Får bolaget gå in på min tomt och borra?

Nej. Tomtmark är undantagen, däremot kan bolaget (efter att ha fått sin arbetsplan godkänd) borra på åkern eller i skogen utanför din tomt. Inget hindrar att de borrar horisontellt in under din tomt.

Om jag inte vill att bolaget ska komma in på min mark, kan jag vägra?

Nej och ja. Du kan såklart säga nej till bolagets begäran, och frågan om tillträde hamnar då hos Bergsstaten som kan behöva medla eller fatta beslut. I slutändan brukar det sluta med att intrångsersättningen höjs, men att bolaget ändå tillåts komma in på din mark. Däremot är du inte skyldig att ha framkomliga vägar på din mark, så om där t.ex. råkar ligga en hög timmer eller stå en trasig traktor som råkar blockera vägen så har du ingen skyldighet att få undan den.

Hur djupt ner äger man sin mark?

Det fungerar inte på det sättet. I minerallagen listas ett antal mineraler, däribland vanadin som är aktuell nu, men även t.ex. järn, koppar, guld, silver och ett antal andra metaller, samt olja och gas som därmed räknas som s.k. koncessionsmineraler. Om det finns sådana koncessionsmineraler i marken så spelar det ingen roll om de går i dagern eller ligger kilometervis under marken.

Hur ser ekonomin ut, det måste väl ändå vara en ”guldgruva” för staten om det blir utvinning?

Nej, mineralerna slumpas ut till reapris. I minerallagen är det fastställt att staten får 0,5 promille av värdet, markägarna får dela på 1,5 promille och gruvbolaget får resterande 99,8% av värdet. Naturligtvis måste bolaget betala bolagsskatt i Sverige, men den är ganska låg och med fiffiga skatteupplägg kan mindre nogräknade bolag slussa ut vinster till skatteparadis.

Stämmer det att minerallagen är ända från 1600-talet?

Nja, den första minerallagen kom på 1600-talet, men under århundradena när Sverige har gått från stormaktstid under kungastyre till en modern demokrati har lagen stöpts om ett antal gånger. Den nuvarande minerallagen är från 1991, men mindre ändringar har gjorts i den sedan dess. Senaste ändringen var 2018 då uran togs bort som koncessionsmineral (vilket i praktiken innebär ett förbud mot utvinning av uran).

Var kan jag läsa själva minerallagen?

Eftersom den är beslutad av Riksdagen kan du läsa den (och alla andra lagar) på Riksdagens hemsida. Här är länken direkt till minerallagen.