De gröna områdena är de områden Scandivanadium har inmutat i Skåne. Kartan hämtad från Tomelilla kommuns karttjänst.
De gröna områdena är de områden Scandivanadium har inmutat i Skåne. Kartan hämtad från Tomelilla kommuns karttjänst.

2018

29 mars 2018 – Bolaget ansöker om 3 undersökningstillstånd för bland annat vanadin och uran:

16 maj 2018 – Riksdagen beslutar om förbud mot utvinning av uran fr.o.m. 1 augusti 2018.

29 maj 2018 – Scandivanadium skickar in en komplettering till Bergsstaten (de anger att de uteslutande prospekterar för vanadin).

31 maj 2018 – Bergsstaten underrättar berörda markägare, kommuner och Länsstyrelsen och ger möjlighet till yttrande senast den 29 juni 2018.

1 juni 2018 – Ystads Allehanda rapporterar om ansökan.

8 juni 2018 – Bolaget inkommer med ytterligare 8 ansökningsområden (och till följd av Riksdagens beslut 16 maj ingår inte uran i dessa ansökningar):

27 juni 2018 – Bergsstaten begär komplettering för samtliga ansökningar

2 juli 2018 – Bolaget översänder kompletterande information till Bergsstaten

23 juli 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till 2 av 11 områden, Virrestad och Killeröd:

7 juli 2018 – Anita Ullmann håller föredrag vid Frukostmöte i Simrishamn

26 juli 2018 – Paneldebatt Christinehof mellan lokala partiföreträdare i arrangemang av kulturföreningen Christinas Wänner.

12 augusti 2018 – Nätverket VetoNu konstituerar sig

15 augusti 2018 – VetoNu deltar vid Länsstyrelsens möte i Bollerup

23 augusti 2018 – Gustav Fridolin besöker vetoNu

28 september 2018 – vetoNu träffar Scandivanadiums Minchin/Walker

30 september 2018 – Öppet hus Christinehof, vetoNu har öppet informationsmöte i Kronhjorten.

8 oktober 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till:

  • Fågeltofta 1
  • Tosterup 1
  • Hörby 1

16 oktober 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till:

  • Andrarum 1
  • Fågeltofta 2
  • Flagabro 1

18 oktober 2018 – Bergsstaten beviljar de sista 3 av 11 undersökningstillstånd:

  • Hammenhög 1
  • Järrestad 1
  • Gislövshammar 1

21 oktober 2018 – VetoNu håller föredrag tillsammans med LRF i Onslunda.

23 oktober 2018 – Informationsmöte med berörda grannar på Mariavall.

26 oktober 2018 – Bolaget berättar för markägare i Spjutstorp var de tänker placera sina borrhål.

28 oktober 2018 – VetoNu håller föredrag för markägare i Spjutstorp.

3 november 2018 – VetoNu arrangerar en ljusmanifestation utanför Kronhjorten på Christinehof som del av Österlen Lyser.

8 november 2018 – VetoNu håller föredrag tillsammans med LRF i Tomelilla.

14 november 2018 – Länsstyrelsen Skåne beslutar att Scandivanadium måste göra anmälningar om provborrningar till miljöförbundet.

18 november 2018 – VetoNu håller föredrag i Komstad.

20 november 2018 – VetoNu håller föredrag tillsammans med LRF i Lyby.

22 november 2018 – Nätverksträff mellan vetoNu, Naturskyddsföreningen och geologer, på Stockholms Universitet.

22 november 2018 – Scandivanadium ansöker om dispens från terrängkörningsförbud i Tomelilla och Hörby kommun.

4 december 2018 – Utbildningskväll för informatörer på Mariavall.

6-7 december 2018 – VetoNu deltar i SGU:s seminarium i Uppsala.

8 december 2018 – YA konstaterar att över 350 överklaganden har inkommit.

12 december 2018 – VetoNu håller föredrag för MP på Ecotopia.

19 december 2018 – Möte på Kronhjorten vid Christinehof med regionpolitiker från Centerpartiet.

20 december 2018 – Veto nu gör en klagomålsanmälan till australiensiska börsen.

2019

3 januari 2019 – Ärtsoppelunch och informationsmöte med engagerade på Kronhjorten.

8 januari 2019 – Scandivanadium anmäler provborrningar avseende Tomelilla till Ystad Österlenregionens Miljöförbund.

11 januari 2019 – Scandivanadium anmäler provborrningar avseende Hörby till miljökontoret vid Hörby kommun.

8 februari 2019 – Länsstyrelsen beviljar undantag från terrängkörningsförbudet avseende provborrningar i Tomelilla.

19 februari 2019 – VetoNu:s Anita Ullmann tilldelas Tomelillas miljö- och naturpris.

19 februari 2019 – Informationsmöte i Tomelilla för Vänsterpartiet i Skåne.

20 februari 2019 – VetoNu deltar i möte med Hörbys miljönämnd.

24 februari 2019 – Veto nu gör en JO-anmälan av Bergsstaten.

5 mars 2019 – Förvaltningsrätten i Luleå avslår samtliga överklagan av undersökningstillstånden.

6 mars 2019 – Informationsmöte hos Askerödsbygdens byförening

16 mars 2019 – vetoNu deltar i protestmöte i Lyby

24 mars 2019 – vetoNu:s ordförande deltar på Ecotopias söndagsbrunch

25 mars 2019 – vetoNu arrangerar ett seminarium för skånska riksdagsledamöter, regionråd och kommunpolitiker

3 april 2019 – JO avslutar ärendet utan åtgärd

5 april 2019 – vetoNu deltar på klimatfredagen i Tomelilla

7 april 2019 – vetoNu träffar Vänsterpartiets representant i näringsutskottet

10 april 2019 – vetoNu håller informationsmöte på Kronhjorten i samband med SVT Agendas reportage om mineraljakten

13 – 14 april 2019 – vetoNu informerar på Österlen Spring Trail på Christinehof

16 april 2019 – vetoNu föreläser hos Rotaryklubben Ystad Tornväktare

17 april 2019 – Scandivanadium vill inleda medling med markägare i Tomelilla

24 april 2019 – Miljönämnden i Hörby beslutar att Scandivanadium fullföljt anmälningsplikten och får starta provborrningar

27 april 2019 – vetoNu deltar i en gruvboomsmanifestation på Sergels Torg i Stockholm

28 april 2019 – SVT Agenda sänder ett reportage om mineraljakten i Skåne

02 maj 2019 – Markägarna i Tomelilla avböjer medlingen

08 maj 2019 – vetoNu är medarrangör till ett riksdagsseminarium

08 maj 2019 – Riksdagsdebatt om näringsutskottets förslag om förkortade tillståndsprocesser

09 maj 2019 – Riksdagen beslutar att föreslå kortare tillståndsprocesser

11 maj 2019 – Scandivanadium skickar delgivningsmän till markägare i Tomelilla

13 maj 2019 – Ystad-Österlenregionens miljöförbund återremitterar beslutet om provborrningar i Tomelilla till juni

14 maj 2019 – VetoNu  bidrar med överklagandemall för provborrningar i Lyby

16 maj 2019 – Föredrag hos Rotary Hörby

3 juni 2019 – Scandivanadium ansöker hos Bergsstaten om tillstånd för tvångsborrning i Spjutstorp, Onslunda och Bontofta

17 juni 2019 – Ystad-Österlenregionens Miljöförbund beslutar att avvisa Scandivanadiums anmälan om provborrningar i Spjutstorp, Onslunda och Bontofta

25 juni 2019 – Styrelsen för vetoNu blir fotograferad av magasinet Filter på Mariavall

25 juni 2019 – Johan Gran intervjuad av tidningen Villaägaren

7 juli 2019 – Länsstyrelsen beslutar att återförvisa anmälan om provborrningar till Ystad-Österlenregionens miljöförbund

8 juli 2019 – Johan Gran håller föredrag för de markägare inom Tomelilla kommun som berörs av de planerade provborrningarna

11 juli 2019 – Länsstyrelsen avslår överklagandet om försiktighetsmåtten för provborrningarna i Lyby

7 augusti 2019 – Scandivanadium inleder provborrningar i Lyby

9 augusti 2019 – vetoNu ordnar manifestation mot provborrningarna i Lyby

12 augusti  2019 – vetoNu anmäler Scandivanadium till ASX-börsens klagomålsavdelning och till Bergsstaten för att bolaget uppgivit att undersökningstillstånden överförts till det svenska dotterbolaget, något Scandivanadium inte sökt tillstånd för

15 augusti 2019 – Anita Ullmann och Johan Gran från vetoNu, tillsammans med Barbara Wohlfarth från Stockholms universitet, informerade Simrishamns kommunfullmäktige om motståndet mot mineraljakten, och särskilt om den aktuella juridiken och geologin

12 september 2019 – Anita Ullmann, Kicki Myrberg och Johan Gran tar emot en delegation med riksdagsledamöter från Centerpartiet för en rundtur till, och samtal med, berörda markägare

12 september 2019 – Opinion Live

15 september 2019 – Interreligiös bön på Mariavall

17 september 2019 – ASX-börsen meddelar att Scandivanadium medgivit att bolaget gått ut med felaktig information

21 september 2019 – Information på Miljöpartiets gruvseminarium i Eslöv

4 oktober 2019 – tal på Klimatmöte Tomelilla

5 oktober 2019 – Stubbarace i Blästorp

7 oktober 2019 – Ystad-Österlenregionens miljöförbund fastställer försiktighetsmåtten för provborrningar i Spjutstorp, Onslunda och Bontofta

8 oktober 2019 – Medverkade i artikel i Svenska dagbladet

7 – 9 oktober 2019 – Gruvseminarium på Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala

4 november 2019 – Föredrag hos Rotary Skurup

13 november 2019 –Föredrag på Smedstorps Medborgarhus

13 november 2019 – Uppdrag Granskning

14 november 2019 – Göran Gustafson medverkar på öppet möte i Hörby arrangerat av Lyby mot gruvor

26 november 2019 – Stellan Oscarson och Johan Gran träffar en student från Lunds universitet för intervju

27 november 2019 – Tidslinje av Scandivanadiums provborrningar i Lyby sammanställd och publicerad

27 november 2019 – Göran Gustafson och Johan Gran träffade bergmästaren Åsa Persson, tillsammans med en liten delegation Lyby-bor i Lund

9 december 2019 – Johan Gran intervjuades av studenter på LTH

11 december 2019 – Stellan Oscarson medverkade på en workshop om hur gruvor påverkar ett samhälle med co-designstudenterna på Malmö Universitet

2020

30 januari 2020 – Seminarium på Kungliga vetenskapsakademien

7 februari 2020 – Gruvdag med Naturskyddsföreningen, Stockholm

21 februari 2020 – Vinnova beviljar forskningsbidrag till Scanivanadium på 500 000kr

25 februari 2020 – Bergsstaten fastställer Scandivanadiums arbetsplan i Spjutstorp

11 mars 2020 – Riksdagen bifaller Näringsutskottets förslag om att Regeringen senast vid budgetpropositionen 2021 ska redovisa vilka konkreta åtgärder som vidtagits kring gruv- och mineralnäringens tillståndsprocesser

12 mars 2020 – Utredning om alunskiffer tillsätts av Näringsdepartementet

13 mars 2020 – Markägarna i Spjutstorp överklagar Bergsstatens beslut av den 25/2

16 mars 2020 – Scandivanadium överklagar Bergsstatens beslut av d 25/2

31 mars 2020 – Hörby kommun gör ett uttalande mot gruvdrift

3 april 2020 – Digital premiär av filmen Jozi Gold om gruvbrytning i Johannesburg

11 juni 2020 – Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet publicerar Helena Erikssons kandidatuppsats Den gröna gruvans motstånd – Lokala förståelsen av gruvdriftens plats i den skånska åkermark och i en hållbar framtid.

23 juni 2020 – Beslut i Riksdagen att förlänga undersökningstillstånd

13 juli 2020 – Öppnas utställningen om mineraljakten i Skåne på Mariavall

23 juli 2020 – meddelar Scandivanadium att bolaget satsar på guld- och nickelfyndigheter i Australien

20 augusti – Utredningen ”En modern och effektiv miljöprövning” beställs av Regeringen/Miljödepartementet

23 augusti 2020 – VetoNu undertecknar ett brev som skrevs med anledning av det förlängda undersökningstillstånd Riksdagen hastigt klubbade igenom på grund av Coronan

22 september 2020 – Anita Ullman medverkar i en debatt med Svemin med anledning av att de nominerats av vetoNu till Greenwashpriset 2020.

23 september 2020 – vetoNu anmäler Bergsstaten, Jämtländska myndigheter och prospekteringsbolag för misstanke om pågående miljöbrott och för underlåtenhet att anmäla miljöbrott i Jämtland.

4 oktober 2020 – vetoNu publicerar en debattartikel i Kvällsposten/ Expressen med uppmaning till Näringsdepartementet att inrätta ett sakråd inför översynen av Minerallagen.

15 oktober 2020 – Bergsstaten avslutar tillsynsärendet angående provborrningarna i Lyby och konstaterar att Scandivanadium har gjort överträdelser men nöjer sig med en erinran som påföljd.

16 oktober 2020 – Anita Ullmann deltar I Studio Ett med anledning av att miljödomstolen avslår överklagan från markägare i Tomelilla angående tvångsborrningar.

16 oktober 2020 – Mark- och miljödomstolen avslår överklagan från markägare i Tomelilla angående tvångsborrningar.

19 oktober 2020 – En fastighetsägare JO-anmäler Bergsstaten för brister i handläggningen när Scandvanadium tilldelade undersökningstillstånd.

6 november 2020 – Scandinavadium byter namn till Province Resources Ltd.

9 november 2020 – David Minchin avgår från Province Resources styrelse och som VD och engagerar sig i ett företag som prospekterar efter helium i Tanzania.

Han kvarstår som teknisk konsult och som ansvarig för projektet i Skåne.

25 november 2020 – Markägarna i Tomelilla begär prövningstillstånd och överklagar beslutet om tvångsborrning hos Mark- och Miljööverdomstolen.

4 november 2020 – vetoNu överklagar till Förvaltningsrätten i Luleå Bergsstatens beslut angående tillsynsärendet i Lyby avseende påföljderna.

1 december 2020 – Alunskifferutredningen publiceras och Anita Ullmann deltar i en debatt i Studio Ett.

2021

8 februari 2021 – vetoNu skriver till berörda kommuner och uppmanar politiker att göra sina röster hörda angående remissvar till Alunskifferutredningen och bifogar en lista på argument.

9 februari 2021 – Miljöåklagaren lägger ner förundersökningen om det läckande borrhålet i Oviken och ärendet lämnas till Utvecklingscentrum för överprövning.

10 februari 2021 – Riksdagen fattar beslut om att alla undersökningstillstånd förlängs ett år på grund av corona. Därmed förlängs undersökningstillstånden i Skåne till hösten 2022.

11 februari 2021 – Province Resources meddelar att resultatet av förstudien som finansierades av Vinnova visar att den tilltänkta metoden för att utvinna vanadin ur alunskiffer har för låg utvinningsgrad för att vara kommersiellt gångbar.

15 februari 2021 – vetoNu skickar ut pressmeddelande om att Näringsdepartementets expert i alunskifferutredningen bytte sida till Svemin under pågående utredning.

10 mars 2021 – vetoNu skickar in sitt remissvar angående Alunskifferutredningen.

11 mars 2021 – Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

12 mars 2021 – Province Resources flaggar för en ”spin out” beträffande Skåneprojektet, dvs att de kan tänka sig att sälja tillstånden.

29 mars 2021 – Remissvaren till Alunskifferutredningen publiceras. Utredningen får svidande kritik från berörda kommuner och regioner som vill se ett förbud eller kommunalt veto, men också från landets lärosäten.

7 april 2021 – Aftonbladet publicerar en artikel om gruvmotståndet och vetoNu med intervjuer av moder Christa och Anita Ullmann.

15 april 2021 – Privince Resources vd David Frances bekräftar att tillstånden för att provborra i Skåne är till salu.

21 april 2021 – vetoNu har ett digitalt möte om framtida gruvpolitik med miljöminister Per Bolund där fyra representanter från vetoNu och tre andra miljöpartister deltar.

23 april 2021 – En oenig riksdag riktar ett tillkännagivande till regeringen, som uppmanas komma med ett förslag som gör det möjligt att få en bearbetningskoncession utan att ha ett Natura-2000 tillstånd. S, V och MP reserverade sig mot förslaget.

2 juni 2021 – vetoNu deltar ett upprop med mer än 180 organisationer från hela världen som vänder sig mot EU:s gröna giv och planer på att öppna ett stort antal gruvor både inom och utanför EU.

3 juni 2021 – Altinget publicerar en debattartikel av vetoNu som kritiserar EU:s och Sveriges politik kring mineral och metaller.

3 juni 2021 – vetoNu skickar en enkät till Sveriges representanter i EU-parlamentet om deras syn på de rekommendationer som ges i det internationella upprop som vetoNu deltagit i.

30 juni 2021 – Studenter på masters programmet Environmental Studies and Sustainability Science på Lunds Universitet presenterar rapporten ”Skåne Calling: Building awareness around the Dangers of Vanadium Mining.”

3 september 2021 – Johan Gran presenterar vetoNu:s verksamhet på ett seminarium arrangerat av Svenska Naturskyddsföreningen.

9 september 2021 – Kammarrätten ger vetoNu rätt i överklagandet angående Vinnovas censurering av rapporten om Scandivanadiums försök att utvinna vanadin ur alunskiffer.

24 september 2021 – Stellan Oscarson talar om mineraljakt och klimatet på Fridays for Future på torget i Tomelilla.

10 oktober 2021 – I en replik i Skånska Dagbladet bemöter vetoNu ett opinionsinlägg där politiker uppmanas att strunta i lokala opinioner.

19 oktober 2021 – vetoNu bemöter i Aftonbladet ett socialdemokratiskt gruvvänligt debattinlägg och hävdar att socialdemokraterna håller på att irra bort sig i gruvgångarna.

11 november 2021 – Efter Kammarrättens dom offentliggör Vinnova rapporten om Scandivanadiums försök att utvinna vanadin ur alunskiffer i sin helhet. Ystads Allehanda uppmärksammar händelsen.

5 december 2021 – vetoNu skriver under ett öppet brev till Näringsdepartementet från gruppen Gruvfritt Jokkmokk mot planerna på en gruva i Gállok.

6 december 2021 – vetoNu lämnar ett remissyttrande avseende Skånes regionplan för 2022 – 2040 med uppmaning att markera starkt mot gruvbrytning, speciellt i alunskiffer.

9 december 2021 – Province Resources meddelar att ett laboratorium i England har engagerats för att fortsätta utveckla metoder för att utvinna vanadin ur den skånska alunskiffern. Resultaten skall användas för en lönsamhetsstudie av gruvbrytning i Skåne.

24 januari 2022 – vetoNu:s Anita Ullmann kommenterar på Ring P1 näringsministerns uttalande om gruvor i SVT Agenda.

4 februari 2022 – vetoNu demonstrerar tillsammans med Fridays for future Malmö framför stadshuset mot en etablering av gruvdrift i Gallók.

7 februari 2022 – vetoNu JO-anmäler Åklagarmyndigheten beträffande hanteringen av det läckande borrhålet i Oviken i Jämtland.

10 mars 2022 – vetoNu skickar ett kritiskt remissyttrande på Regeringens proposition om ett års automatiskt förlängda giltighetstillstånd för undersökningstillstånd.

5 april 2022 – vetoNu håller ett informationsmöte på Medborgarhuset i Smedstorp efter inbjudan av lokala initiativ.

9 april 2022 – vetoNu medverkar med en informationsstation på Christinehof i samband med Österlen Spring Trail.

9 april 2022 – vetoNu informerar på länsstämman för Naturskyddsföreningen i Skåne.

20 april 2022 – vetoNu skickar Göran Gustafsons ”Verkligheten bakom den svenska gruvan” till Riksdag och Regering.

11 maj 2022 – Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena av tvångsborrningar i Tomelilla kommun.

17 maj 2022 – vetoNu anordnade en paneldebatt på Ystad summit där samtliga politiska ungdomsförbund närvarade för att ge sin syn på framtiden i Skåne.

27 maj 2022 – Province Resources meddelar att försöket att utvinna tillräcklig halt av vanadin ur provmaterialet från Skåne misslyckats. Därför ställs också den planerade ekonomiska studien in.

2 juni 2022 – Anita Ullmann, vetoNus ordförande, tog med sig Moder Christa för att motta priset som en av årets eldsjälar, av Landshövdingen.

1 juli 2022 – Bergmästare Åsa Persson tvingas att avgå under oklara omständigheter, men anger att hon och SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén har olika uppfattningar om hur verksamheten ska drivas.

28 juli 2022 – Bergsstaten kungör automatisk förlängning av landets samtliga gällande undersökningstillstånd enligt Minerallagen ytterligare ett år med hänvisning till pandemin efter tidigare beslut av Riksdagen.

3 augusti 2022 – vetoNu publicerade en artikel i Ystads Allehanda med rubriken Vänskapskorruption, köpta tjänstemän och riggade lagändringsprocesser

22 augusti 2022 – Province Resources meddelar att de ingått ett bindande avtal med det franska bolaget Total Eren att tillsammans utveckla ett vätgasprojekt i Australien.

28 augusti 2022 – Efter en enkät från Ekot står det klart att samtliga riksdagspartier inom högeroppositionen vill riva upp lagen som förbjuder uranbrytning i Sverige.

25 september 2022 – vetoNu publicerar en artikel på DN:s insändarsida med titeln Stoppa elslukande stålverk och spara energi i stället

1 oktober 2022 – vetoNu medverkar på stubbaracet i Blästorp.

7 oktober 2022 – vetoNu publicerar en artikel i Aktuell hållbarhet med titeln Gruvindustrin trivs bäst i fablernas värld