De gröna områdena är de områden Scandivanadium har inmutat i Skåne. Kartan hämtad från Tomelilla kommuns karttjänst.
De gröna områdena är de områden Scandivanadium har inmutat i Skåne. Kartan hämtad från Tomelilla kommuns karttjänst.

6 mars 2018 – Bolaget Scandivanadium registreras i London. Fördjupande information om bolaget finns på sidan Scandivanadium. (kommer snart!)

29 mars 2018 – Bolaget ansöker om 3 undersökningstillstånd för bland annat vanadin och uran:

16 maj 2018 – Riksdagen beslutar om förbud mot utvinning av uran fr.o.m. 1 augusti 2018.

29 maj 2018 – Scandivanadium skickar in en komplettering till Bergsstaten (de anger att de uteslutande prospekterar för vanadin).

31 maj 2018 – Bergsstaten underrättar berörda markägare, kommuner och Länsstyrelsen och ger möjlighet till yttrande senast den 29 juni 2018.

1 juni 2018 – Ystads Allehanda rapporterar om ansökan.

8 juni 2018 – Bolaget inkommer med ytterligare 8 ansökningsområden (och till följd av Riksdagens beslut 16 maj ingår inte uran i dessa ansökningar):

27 juni 2018 – Bergsstaten begär komplettering för samtliga ansökningar

2 juli 2018 – Bolaget översänder kompletterande information till Bergsstaten

23 juli 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till 2 av 11 områden, Virrestad och Killeröd:

7 juli 2018 – Anita Ullmann håller föredrag vid Frukostmöte i Simrishamn

26 juli 2018 – Paneldebatt Christinehof mellan lokala partiföreträdare i arrangemang av kulturföreningen Christinas Wänner.

12 augusti 2018 – Nätverket VetoNu konstituerar sig

15 augusti 2018 – VetoNu deltar vid Länsstyrelsens möte i Bollerup

23 augusti 2018 – Gustav Fridolin besöker vetoNu

28 september 2018 – vetoNu träffar Scandivanadiums Minchin/Walker

30 september 2018 – Öppet hus Christinehof, vetoNu har öppet informationsmöte i Kronhjorten.

8 oktober 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till:

  • Fågeltofta 1
  • Tosterup 1
  • Hörby 1

16 oktober 2018 – Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd till:

  • Andrarum 1
  • Fågeltofta 2
  • Flagabro 1

18 oktober 2018 – Bergsstaten beviljar de sista 3 av 11 undersökningstillstånd:

  • Hammenhög 1
  • Järrestad 1
  • Gislövshammar 1

21 oktober 2018 – VetoNu håller föredrag tillsammans med LRF i Onslunda.

23 oktober 2018 – Informationsmöte med berörda grannar på Mariavall.

26 oktober 2018 – Bolaget berättar för markägare i Spjutstorp var de tänker placera sina borrhål.

28 oktober 2018 – VetoNu håller föredrag för markägare i Spjutstorp.

3 november 2018 – VetoNu arrangerar en ljusmanifestation utanför Kronhjorten på Christinehof som del av Österlen Lyser.

8 november 2018 – VetoNu håller föredrag tillsammans med LRF i Tomelilla.

14 november 2018 – Länsstyrelsen Skåne beslutar att Scandivanadium måste göra anmälningar om provborrningar till miljöförbundet.

18 november 2018 – VetoNu håller föredrag i Komstad.

20 november 2018 – VetoNu håller föredrag tillsammans med LRF i Lyby.

22 november 2018 – Nätverksträff mellan vetoNu, Naturskyddsföreningen och geologer, på Stockholms Universitet.

22 november 2018 – Scandivanadium ansöker om dispens från terrängkörningsförbud i Tomelilla och Hörby kommun.

4 december 2018 – Utbildningskväll för informatörer på Mariavall.

6-7 december 2018 – VetoNu deltar i SGU:s seminarium i Uppsala.

8 december 2018 – YA konstaterar att över 350 överklaganden har inkommit.

12 december 2018 – VetoNu håller föredrag för MP på Ecotopia.

19 december 2018 – Möte på Kronhjorten vid Christinehof med regionpolitiker från Centerpartiet.

20 december 2018 – Veto nu gör en klagomålsanmälan till australiensiska börsen.

3 januari 2019 – Ärtsoppelunch och informationsmöte med engagerade på Kronhjorten.

8 januari 2019 – Scandivanadium anmäler provborrningar avseende Tomelilla till Ystad Österlenregionens Miljöförbund.

11 januari 2019 – Scandivanadium anmäler provborrningar avseende Hörby till miljökontoret vid Hörby kommun.

8 februari 2019 – Länsstyrelsen beviljar undantag från terrängkörningsförbudet avseende provborrningar i Tomelilla.

19 februari 2019 – VetoNu:s Anita Ullmann tilldelas Tomelillas miljö- och naturpris.

19 februari 2019 – Informationsmöte i Tomelilla för Vänsterpartiet i Skåne.

20 februari 2018 – VetoNu deltar i möte med Hörbys miljönämnd.

24 februari 2019 – Veto nu gör en JO-anmälan av Bergsstaten.

5 mars 2019 – Förvaltningsrätten i Luleå avslår samtliga överklagan av undersökningstillstånden.

6 mars 2019 – Informationsmöte hos Askerödsbygdens byförening.

16 mars 2019 – vetoNu deltar i protestmöte i Lyby

24 mars 2019 – vetoNu:s ordförande deltar på Ecotopias söndagsbrunch

25 mars 2019 – vetoNu arrangerar ett seminarium för skånska riksdagsledamöter, regionråd och kommunpolitiker

3 april 2019 – JO avslutar ärendet utan åtgärd

5 april 2019 – vetoNu deltar på klimatfredagen i Tomelilla

7 april 2019 -vetoNu träffar Vänsterpartiets representant i näringsutskottet

10 april 2019 – vetoNu håller informationsmöte på Kronhjorten i samband med SVT Agendas reportage om mineraljakten

13 – 14 april 2019 – vetoNu informerar på Österlen Spring Trail på Christinehof

16 april 2019 – vetoNu föreläser hos Rotaryklubben Ystad Tornväktare

17 april 2019 – Scandivanadium vill inleda medling med markägare i Tomelilla

24 april 2019 – Miljönämnden i Hörby beslutar att Scandivanadium fullföljt anmälningsplikten och får starta provborrningar

27 april 2019 – vetoNu deltar i en gruvboomsmanifestation på Sergels Torg i Stockholm

28 april 2019 – SVT Agenda sänder ett reportage om mineraljakten i Skåne

02 maj 2019 – Markägarna i Tomelilla avböjer medlingen

08 maj 2019 – vetoNu är medarrangör till ett riksdagsseminarium

08 maj 2019 – Riksdagsdebatt om näringsutskottets förslag

09 maj 2019 – Riksdagen beslutar att föreslå kortare tillståndsprocesser

11 maj 2019 – Scandivanadium skickar delgivningsmän till markägare i Tomelilla

13 maj 2019 – Ystad-Österlenregionens miljöförbund återremitterar beslutet om provborrningar i Tomelilla till juni