Det växande motståndet

  • Inlägget publicerat:februari 10, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-02-10 på Facebook

Det kommer hela tiden prognoser som pekar på den snabba ökningen av efterfrågan på metaller. Många pekar på att det kommer att bli svårt att få fram den stora mängden av metaller som litium och kobolt. Dessa varningar bygger på de kända tillgångarna och att det nästan alltid tar lång tid att starta nya gruvor.Men det finns en annan faktor som framstår minst lika viktigt – det växande motståndet mot nya gruvetableringar.

Det har verkligen inte varit ett bra år för den globala gruvbranschen. I Chile och Peru, två viktiga gruvnationer, pågår diskussioner om kraftiga höjningar av skatten på gruvbolag. I Chile har den kommitté som jobbar med en ny författning beslutat om ett stopp för gruvor på ursprungsbefolkningens mark. Ett annat förslag till författningsändring öppnar för nationalisering av gruvor. I Peru blockerades verksamheten vid den stora koppargruvan La Bambas under en månad i slutet på 2021 av lokalbefolkningen. Bakgrunden var de stora störningarna som transporterna från gruvan orsaker i området. Efter en kort paus har blockaden nu återupptagits.

Peru government still far from deal on MMG’s Las Bambas mine restart – MINING.COM

Chile vote marks first step in long path to seizing mines – MINING.COM

I Spanien och Portugal har det ägt rum protester mot gruvprojekt och planerna på en urangruva i Spanien stoppades i spåren på protesterna.

Spanien säger nej till urangruva | METALLERochGRUVOR.se

Hon kan bli granne med jättegruva: De säger att vi måste offra något – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

I grannlandet Norge har protesterna varit omfattande mot bolaget Nussirs planer på en koppargruva i östra delen av Finnmark. Gruvan skapar problem för renskötseln i området och planen är att dumpa avfallet i en fjord. I spåren på protesterna drog sig det företag som skulle köpa kopparkoncentratet ur avtalet under förra året.

Gruveselskapet Nussir mister milliardkontrakt – NRK Troms og Finnmark

I slutet av 2020 stoppades planerna på att starta Pebble mine, en guldgruva i jätteformat, i Alaska. Ägarna hävdar att det finns guld för mellan 300 och 500 miljarder i fyndigheten. Beslutet kom efter varningar från miljöorganisationer, myndigheter och ursprungsbefolkning för de miljöskadorna bland annat på fisket.Nyligen stoppade president Biden en planerad koppargruva i Minnesota. Även här är det varningar för miljöriskerna som ligger bakom beslutet.

Biden administration kills Antofagasta’s Minnesota copper project – MINING.COM

Jadar

Viktigast av den senaste tidens proteströrelser är den som utvecklats i Serbien mot gruvbolaget Rio Tintos planer på den stora litiumgruvan Jadar. Farhågor för hur vattentillgångarna och jordbruket i området skulle påverkas låg bakom motståndet mot projektet. Över hela Serbien genomfördes demonstrationer mot planerna i slutet av förra året. Detta fick först Rio Tinto att lägga planerna på is och i nästa läge tog Serbiens regering motvilligt beslutet att dra in tillstånden för projektet.

Serbien stoppar gruvbolag efter protester: ”Ett ögonblick av demokrati” – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Det här är några av de största proteströrelserna och politiska motgångarna för gruvbranschen, men det finns ett lokalt motstånd mot gruvetableringar runt om i världen. När jag var med vid presentationen av en rapport om planer på nya gruvor i spåren på den gröna omställningen och motståndet mot dessa fick jag klart för mig att det finns flera föreningar och nätverk i både Irland och Nordirland som ifrågasätter de gruvprojekt som är aktuella där.

Branschens mörka historia

Det växande folkliga motståndet oroar branschen, vilket den bifogade artikeln visar.

Politics turning against copper mining – Freeport’s Adkerson – MINING.COM

Det ligger en mörk ironi i att det är just Freeport-McMoRans vd som suckar över utvecklingen. I en smutsig bransch så är detta ett av de bolag som har gjort de värsta övertrampen. Bolaget ägde länge Grasberggruvan på västra delen av Papua. Gruvan har orsakat enorma skador på miljön, bland annat stora utsläpp av metaller och sediment i vattendrag. Bolaget har också utpekats för ett nära samarbete med indonesiska säkerhetsstyrkor när dessa har genomfört massakrer på lokalbefolkningen (”Dödlig tystnad” Tomas Pettersson).Det här ser jag som en av förklaringarna till det omfattande motståndet mot nya gruvor i land efter land. Branschen har en nattsvart historia. Man får leta länge bland de stora gruvbolagen för att hitta något som inte varit indraget i en stor miljöskandal, korruption eller till att har orsakat människors död. Även om det finns värre exempel när man ser sig omkring i världen finns det en hel del som den svenska gruvbranschen inte gärna vill påminnas om: Dammhaveriet i Aitik; konkursen och miljöhaveriet i Blaiken/Svärträsk, Northland Resources systematiska brott mot miljötillståndet och konkurs, de grova ekobrotten i bolaget IGE, för att ta några exempel.Det är inte att undra på att människor ser med stor misstänksamhet på gruvbolags löften om att just deras nya gruva inte ska orsaka några problem för människor och miljö.

Liten nytta för lokalsamhället

Ett andra skäl till motståndet är erfarenheten att gruvor i många fall inte ger särskilt mycket tillbaka i form av jobb och inkomster till närområdet. Det finns exempel där ursprungsbefolkningar har kunnat träffa avtal med gruvbolag om olika former av satsningar på att skapa en mer allsidig utveckling i regionen. I länder som Ryssland och Kanada finns regional beskattning av gruvor. Men många gånger är ingreppen stora och utdelningen för lokalsamhället liten. Det är värt att lägga märke till att ett huvudkrav vid blockaden av gruvan La Bambas i Peru är att den inte bidrar till regionens ekonomi.

Den stora accelerationen

Det tredje och kanske allra viktigaste skälet till protesterna som jag kan se hänger samman med det miljöforskare kallar för ”den stora accelerationen”, d v s att förbrukningen av energi och resurser formligen har skenat sedan mitten av 1900-talet. För att bara ta ett exempel så har stålproduktionen tiodubblats sedan 1950. Med en sådan enorm utbyggnad av industrier, gruvor, skogsbruk, vattenkraftverk, vindkraftparker o s v. gör att ytterligare etableringar många gånger uppfattas som ett stort hot mot livsmiljön för de människor som bor där. Norra Sverige, där det mesta av marken nedanför fjällkedjan är påverkad av någon form av naturresursexploatering och även fjällvärlden är utsatt för ett växande exploateringstryck är ett tydligt exempel.Sammantaget gör detta att allt talar för att allt talar för att konflikterna kring etableringen av nya gruvor kommer att vara många och skarpa framöver, både i Sverige och i den övriga världen. Som en del av de exempel jag har get här visar är utgången av dessa strider inte alls given på förhand.Politiker som ”älskar gruvor”, och de är många, kommer att ha ett stort arbete med att skapa förutsättningar för att en och annan gruva ska kunna startas på ett sätt som är acceptabelt för de människor som berörs.