Inlägg Currently viewing the category: "Senaste nytt"

Hur tar vi ansvar för vår jord och vår natur? Perspektiv, musik och böner för en planet i kris utifrån olika traditioner, trosinriktningar och livsåskådningar. Kom till Mariavall den 15 september, klockan 15.00 och delta i denna manifestation för Vår Änglamark…(Read More)

När gruvbolaget Scandivanadium i veckan som gick startade sin första provborrning efter vanadin ur skånsk alunskiffer fick den lilla byn Lyby i Hörby kommun uppleva ett aldrig tidigare skådat medieuppbåd. På pressvisningen av borrplatsen kunde frontfigurerna Minchin och Walker upprepa sina mantran om ”gröna gruvor” på samma s…(Read More)

Bygg och Miljönämnden i Hörby beslutade 24 april 2019 att ge klartecken för Scandivanadium att provborra i Lyby. Här är en överklagandemall som är tänkt för kringboende till de planerade borrplatserna. Mallen är fri att använda på egen risk och får justeras efter eget huvud. Komplettera…(Read More)

Beskrivningen av landsbygdens behov överensstämmer inte med vår verklighet och går stick i stäv med andra mål och riksintressen. Det finns faktiskt områden i detta land med värden som alltid måste gå före gruvdrift. Om något ska påskyndas är det återvinning av gruvavfall inte…(Read More)

Nu behöver vi dig, det är bråttom och du ska använda din demokratiska rätt och uppmana alla du känner att göra samma sak. Den 8 maj fattar riksdagen ett mycket viktigt beslut, som kommer att påverka framtiden och som går stick i stäv emot all klimat…(Read More)

Jokkmokk, Österlen, Tärnaby, Älvsbyn, Gotland & Stockholm den 9 april Statsrådet Ibrahim Baylan Näringsdepartementet   Käre Ibrahim, Den 27 april på Sergels Torg i Stockholm är det dags för den femte gemensamma gruvmanifestationen ”Fast mark, Rent vatten och Levande kulturarv”. Den vill fästa uppmärksamheten på Sveriges ohållbara…(Read More)

Om du har fått avslag på ditt överklagande av undersökningstillståndet kan du överklaga beslutet till Kammarrätten. Det går inte att överklaga Förvaltningsrättens beslut om du inte tidigare överklagat undersökningstillståndet, du måste alltså redan vara inne i processen. Det är gratis att överklaga så länge…(Read More)

VetoNu skickade i torsdags in en klagomålsanmälan till ASX Compliance, klagomålsavdelningen på den australiensiska börsen. Vi påpekade att ScandiVanadium har glömt att upplysa aktiemarknaden om en del uppenbara saker i sina täta lägesrapporter om sitt projekt i Skåne. ScandiVanadium fick en kopia på brevet med nedan…(Read More)

PageLines