Inlägg Currently viewing the category: "minerallagen"

Kommunen har tyvärr ytterst lite att säga till om. Det kommunen kan göra är att försöka överklaga undersökningstillstånd och att sköta en skarp miljötillsyn över undersökningsarbetena. Det vore önskvärt om kommunen fick säga ”Nej, tack” till undersökningsarbeten och gruvor, men så är…(Read More)

PageLines