Inlägg Currently viewing the category: "minerallagen"

Jokkmokk, Österlen, Tärnaby, Älvsbyn, Gotland & Stockholm den 9 april Statsrådet Ibrahim Baylan Näringsdepartementet   Käre Ibrahim, Den 27 april på Sergels Torg i Stockholm är det dags för den femte gemensamma gruvmanifestationen ”Fast mark, Rent vatten och Levande kulturarv”. Den vill fästa uppmärksamheten på Sveriges ohållbara…(Read More)

Ett undersökningstillstånd innebär en ensamrätt att få göra undersökningsarbeten för att leta efter mineraler och regleras av minerallagen. Tillståndet innebär inte att bolaget får strunta i miljölagstiftningen, utan är mer ett fastighetsrättsligt tillstånd som ger rätt att gå in på och…(Read More)

Vid borrning, eller andra större undersökningsarbeten, måste bolaget upprätta en arbetsplan som beskriver vad som ska göras, hur det ska gå till, hur länge arbetet beräknas pågå och vilka miljökonsekvenser (t.ex. risker för vatten, buller eller utsläpp) som arbetet kan medföra. Fastighets…(Read More)

Nja, den första minerallagen kom på 1600-talet, men under århundradena när Sverige har gått från stormaktstid under kungastyre till en modern demokrati har lagen stöpts om ett antal gånger. Den nuvarande minerallagen är från 1991, men mindre ändringar har gjorts i den sedan dess. Senaste ändringen var…(Read More)

Det fungerar inte på det sättet. I minerallagen listas ett antal mineraler, däribland vanadin som är aktuell nu, men även t.ex. järn, koppar, guld, silver och ett antal andra metaller, samt olja och gas som därmed räknas som s.k. koncessionsmineraler. Om det finns sådana koncessionsmineraler i marken…(Read More)

PageLines