Inlägg Currently viewing the category: "miljöbalken"

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och ersatte alla till dess gällande miljölagar. Miljöbalkens mål är utan tvekan bra: Vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Människorna har ett förvaltaransvar Lagstiftningen skall inspirera verksamhetsutövaren…(Read More)