Inlägg Currently viewing the category: "Juridik"

Bygg och Miljönämnden i Hörby beslutade 24 april 2019 att ge klartecken för Scandivanadium att provborra i Lyby. Här är en överklagandemall som är tänkt för kringboende till de planerade borrplatserna. Mallen är fri att använda på egen risk och får justeras efter eget huvud. Komplettera…(Read More)

Om du har fått avslag på ditt överklagande av undersökningstillståndet kan du överklaga beslutet till Kammarrätten. Det går inte att överklaga Förvaltningsrättens beslut om du inte tidigare överklagat undersökningstillståndet, du måste alltså redan vara inne i processen. Det är gratis att överklaga så länge…(Read More)

JO-anmälan

by

Kortfattad beskrivning av ärendet Bergsstaten har fått in ansökningar om undersökningstillstånd för 11 områden i Skåne från Scandivanadium Ltd (”bolaget”), diarienummer enligt ovan. Områdena omfattar ca 22 000 hektar, dvs. 220 kvadratkilometer. Undersökningstillstånden gäller rätten att leta efter mineraler, i huvudsak vanadin…(Read More)

Om att överklaga

by

Det är först när det finns ett beslut som det går att överklaga, och det kan man göra antingen själv eller genom att anlita jurist. Vi har tre förslag: Man kan anlita juristen Gunilla Högberg Björck på GBH Miljörätt som är specialist på just s…(Read More)

Om du väljer att själv skriva ett överklagande istället för att anlita jurist eller förlita dig på mall från t.ex. kommun eller LRF har vi sammanställt lite tips och länkar nedan. Det är gratis att överklaga (om du inte anlitar jurist). Du riskerar inte att beh…(Read More)

PageLines