Inlägg Currently viewing the category: "Vanliga frågor (FAQ)"

Kommunen har tyvärr ytterst lite att säga till om. Det kommunen kan göra är att försöka överklaga undersökningstillstånd och att sköta en skarp miljötillsyn över undersökningsarbetena. Det vore önskvärt om kommunen fick säga ”Nej, tack” till undersökningsarbeten och gruvor, men så är…(Read More)

Stöd till berörda

by

Stöd till lantbrukare/markägare ges av Länsförsäkringar och LRF enligt nedan:   -Länsförsäkringar har samtalsstöd för sina kunder dygnet runt på 0771-18 18 10. -LRF har både stödtelefon och bondekompis som man kan ringa Det finns också en ”bondepräst”. För n…(Read More)

PageLines