Inlägg Currently viewing the category: "Bergmästaren"

Begreppet bergmästare låter inte bara ålderdomligt, dess maktposition kan utan vidare jämföras med forna tider då kungen hade makten över hela riket och ingen kunde säga ifrån. Titeln bergmästare förekom redan under medeltiden, medan den svenska statliga organisationen för frågor om gruvverksamhet och bergsbruk har…(Read More)