Gruvors storlek

  • Inlägget publicerat:februari 21, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Ett argument som hörs ofta i diskussionen om den svenska gruvbranschen är att gruvor bara tar en ytterst liten yta i anspråk. Men samtidigt påverkar gruvor ofta ett mycket större område genom transporter, buller och utsläpp till luft och vatten.

Fortsätt läsaGruvors storlek

Det växande motståndet

  • Inlägget publicerat:februari 10, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Det kommer hela tiden prognoser som pekar på den snabba ökningen av efterfrågan på metaller. Många pekar på att det kommer att bli svårt att få fram den stora mängden av metaller som litium och kobolt. Dessa varningar bygger på de kända tillgångarna och att det nästan alltid tar lång tid att starta nya gruvor.Men det finns en annan faktor som framstår minst lika viktigt – det växande motståndet mot nya gruvetableringar.

Fortsätt läsaDet växande motståndet