Inlägg Posts by: "Anita Ullmann"

När gruvbolaget Scandivanadium i veckan som gick startade sin första provborrning efter vanadin ur skånsk alunskiffer fick den lilla byn Lyby i Hörby kommun uppleva ett aldrig tidigare skådat medieuppbåd. På pressvisningen av borrplatsen kunde frontfigurerna Minchin och Walker upprepa sina mantran om ”gröna gruvor” på samma s…(Read More)

Bygg och Miljönämnden i Hörby beslutade 24 april 2019 att ge klartecken för Scandivanadium att provborra i Lyby. Här är en överklagandemall som är tänkt för kringboende till de planerade borrplatserna. Mallen är fri att använda på egen risk och får justeras efter eget huvud. Komplettera…(Read More)

Nu behöver vi dig, det är bråttom och du ska använda din demokratiska rätt och uppmana alla du känner att göra samma sak. Den 8 maj fattar riksdagen ett mycket viktigt beslut, som kommer att påverka framtiden och som går stick i stäv emot all klimat…(Read More)

Jokkmokk, Österlen, Tärnaby, Älvsbyn, Gotland & Stockholm den 9 april Statsrådet Ibrahim Baylan Näringsdepartementet   Käre Ibrahim, Den 27 april på Sergels Torg i Stockholm är det dags för den femte gemensamma gruvmanifestationen ”Fast mark, Rent vatten och Levande kulturarv”. Den vill fästa uppmärksamheten på Sveriges ohållbara…(Read More)

Begreppet bergmästare låter inte bara ålderdomligt, dess maktposition kan utan vidare jämföras med forna tider då kungen hade makten över hela riket och ingen kunde säga ifrån. Titeln bergmästare förekom redan under medeltiden, medan den svenska statliga organisationen för frågor om gruvverksamhet och bergsbruk har…(Read More)

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft och ersatte alla till dess gällande miljölagar. Miljöbalkens mål är utan tvekan bra: Vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Människorna har ett förvaltaransvar Lagstiftningen skall inspirera verksamhetsutövaren…(Read More)

Om du har fått avslag på ditt överklagande av undersökningstillståndet kan du överklaga beslutet till Kammarrätten. Det går inte att överklaga Förvaltningsrättens beslut om du inte tidigare överklagat undersökningstillståndet, du måste alltså redan vara inne i processen. Det är gratis att överklaga så länge…(Read More)

JO-anmälan

by

Kortfattad beskrivning av ärendet Bergsstaten har fått in ansökningar om undersökningstillstånd för 11 områden i Skåne från Scandivanadium Ltd (”bolaget”), diarienummer enligt ovan. Områdena omfattar ca 22 000 hektar, dvs. 220 kvadratkilometer. Undersökningstillstånden gäller rätten att leta efter mineraler, i huvudsak vanadin…(Read More)

VetoNu skickade i torsdags in en klagomålsanmälan till ASX Compliance, klagomålsavdelningen på den australiensiska börsen. Vi påpekade att ScandiVanadium har glömt att upplysa aktiemarknaden om en del uppenbara saker i sina täta lägesrapporter om sitt projekt i Skåne. ScandiVanadium fick en kopia på brevet med nedan…(Read More)

Nedan har vi sammanställt 2018 års motioner som har inkommit för behandling i riksdagens näringsutskott. Länkarna öppnas på riksdagens hemsida. Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD) Miljöprövning av uranbrytning i Sverige Motion 2018/19:1340 av Jan R Andersson (M…(Read More)

PageLines