Återvinning av batterimetaller

  • Inlägget publicerat:mars 7, 2022
  • Inläggskategori:Arne Müller

Arne Müller 2022-03-07 på Facebook

Här kommer en artikel om en ny rapport om återvinning av batterimetaller, som är intressant på flera sätt.

Rapporten visar att teoretiskt sätt så skulle exempelvis 15 procent av behovet av kobolt kunna täckas av återvunnet material 2030. Men rapportförfattarna menar att det i bästa fall kommer att vara hälften så mycket. Detta visar på det stora glapp som finns idag mellan entusiasmen för att bygga nya batterifabriker och motsvarande satsningar på återvinning. Där visar batteritillverkaren Northvolt vägen genom att bygga en återvinningsanläggning i anslutning till fabriken i Skellefteå. Den ska 2030 täcka hälften av råvarubehoven för batterifabriken.

Det andra som rapporten visar är att det kommer att vara mycket svårt att ens på kort sikt få fram så mycket metaller som batteriindustrin vill ha. Både för kobolt och litium väntas det uppstå brist redan under detta årtionde.

Detta borde leda till att bilindustrin satsar på att bygga bilar som klarar sig med relativt små batterier och kraftfulla satsningar på att minska behovet av att köra bil och använda de bilar som är i trafik effektivare, t ex genom bilpooler. Men det kommer knappast att ske med dagens förutsättningar. Det grundläggande problemet är att bilindustrins aldrig kommer att se som sin viktigaste uppgift att rädda klimatet eller undvika ett överutnyttjande av ändliga naturtillgångar. Drivkraften är att sälja så många bilar som möjligt med så god avkastning som möjligt för ägarna. Här finns en motsättning som inte går att överbrygga.

How much could battery recycling actually aid cobalt, lithium supply shortages?