Tack och adjö!

I fem års tid har vi i vetoNu engagerat oss i kampen mot etableringen av storskalig gruvverksamhet på Österlen. Nu har vi beslutat att upplösa vår förening, men faran för sydöstra Skånes unika natur och miljö är långt ifrån över. Läget är lika illavarslande i många delar av Sverige. För att skydda våra landskap från gruvindustrin behöver hela samhället visa sitt engagemang, och fler aktörer, inte minst inom politiken måste vara beredda att ta ansvar.

 

Under vår verksamma tid har vetoNu samlat och delat med sig av en betydande mängd kunskap och erfarenhet inom ämnet, och lyckats sätta frågan på den nationella dagordningen. Trots att prospekteringsbolaget fortfarande innehar undersökningstillstånd, har vi i vetoNu bestämt att upplösa vår organisation. Detta dels för vi har nått en punkt där våra övriga personliga engagemang och omständigheter kräver vår uppmärksamhet, dels för att dagens politiska system i allt högre grad visar hänsyn till professionell lobbyism i stället för att samarbeta med civilsamhällets ideella krafter.

 

vetoNu och de berörda markägarna har använt sig av alla juridiska medel som stått till buds. Även denna kamp slutade i en återvändsgränd då den rådande lagstiftningen inte är utformad på ett vis som ger det berörda lokalsamhället den betydelse det borde ha.

 

För att effektivt kunna skydda hotade områden från gruvindustrin krävs en annan syn på demokrati, på våra naturresurser och på våra framtida behov. Utan en bred front av aktörer som är engagerade i frågan kommer de nödvändiga reformerna inte att bli av. Alla behövs: markägare, byalag, enskilda personer och lokala och regionala politiker. Förändringar inom miljöpolitiken har ofta uppnåtts tack vare framsynta politiker som har tagit samhällets påtryckningar på allvar och drivit dessa frågor inom sina partier. Därför är det av största vikt att våra lokala politiker nu tar ansvar och infriar de löften de har gett oss de senaste fem åren för att driva frågan om att skydda Österlen.

 

När vi nu upplöser vetoNu som organisation, behöver andra initiativ och engagemang växa fram för att visa en enad front som kräver en hållbar framtid. Som privatpersoner är vi som utgör vetoNu:s tidigare medlemmar beredda att dela med sig av vår kunskap och erfarenhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi skydda Österlens unika landskap från att förstöras av kortsiktiga ekonomiska intressen.

 

Vi tackar alla som har ställt upp och bidragit till vårt arbete, med ekonomiska medel, som namninsamlare, de som har kokat kaffe, satt upp skyltar och mycket mer. Och vi tackar de nästan tjugotusen personer som har skrivit under vår namninsamling vilken vi inom kort kommer att överlämna till våra beslutfattare i Stockholm, som ett rop från folket om förändring.

Mariavall den 13 april 2023